Karloss Augstroze (1932-2022)

Ievietots: 27.05.2022 / LBDS ziņas

 

Šī gada 6. janvārī no šīs dzīves šķīrās ilggadējais Amerikas latviešu baptistu apvienības padomes loceklis un ALBA priekšsēža biedrs, Bukskauntijas latviešu baptistu draudzes loceklis un biežais Latvijas apciemotājs Karloss “Kārlis” Augstroze. Piemiņas brīdis brālim Augstrozem notika 15. janvārī Bukskauntijas latviešu baptistu dievnamā ASV, to vadītja mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš. Daudzi Latvijā un citviet skatījās šī dievkalpojuma tiešraidi Facebook.

Sestdien, 4. jūnijā, Karlosa Augstrozes pārpelnotās mirstīgās atliekas tiks izvadītas pēdējā zemes gaitā, sākot ar piemiņas svētbrīdi plkst. 11.00 Augšlīgatnes Paltmales kapsētas kapličā, ko vadīs mācītājs Pēteris Sproģis. Pēc svētbrīža sekos urnas guldīšana zemes klēpī Augstrožu dzimtas senajā kapu kopā turpat aiz kapličas. Paltmales kapsētas GPS koordinātes: 57.18420, 25.04949.

"Es Esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jāņa 11:25-26)

← Citi raksti