Kalpošana bērnu namā: radošās darbnīcas un Lielie Draugi

Ievietots: 26.10.2017 / LBDS ziņas

Taču arī ikdienā varam īstenot šo aicinājumu – gan individuāli, gan kopā ar domubiedriem. Aicinām ieskatīties Rīgas Āgenskalna draudzes pieredzē Imantas bērnu namā un smelties ne vien iedvesmu, bet arī praktiskas idejas šādai vai līdzīgai kalpošanai savā apkārtnē.

Pēc 2016. gada Bāreņu svētdienas aicinājuma iesaistīties kalpošanā bērnu namos mēs, daži brīvprātīgie, nolēmām, ka no vārdiem ir jāpāriet pie darbiem. Lai arī aicinājumu jutām no Dieva un gribēšana bija liela, nezinājām, ko darīt, jo neviens no mums nebija gatavs adopcijai vai aizbildniecībai. Turpinājām lūgt un aktīvi skatījāmies, ko īsti varam darīt. Dievs uzklausīja mūsu lūgšanas un pilnīgi neticamā veidā ievirzīja brīnišķīgā kalpošanā – veidot radošās darbnīcas un aktivitātes Imantas bērnu namā. Mūsu mērķis bija būt līdzās, palīdzēt radoši darboties un sarunāties, ar to parādot katram bērnam, ka viņš mums ir svarīgs un rūp, un ļaut viņam saprast, ka viņš var.

Ar laiku par mūsu mērķi kļuva vēlme atrast katram bērnam savu Lielo Draugu, ar kuru pavadīt laiku vairāk un personīgāk. Gada laikā mūsu komanda no pāris aktīvistiem izauga līdz vairāk nekā 10 cilvēku grupai. Šī gada laikā ir notikuši arī vairāki brīnišķīgi pavērsieni Lielo Draugu lokā: 4 ģimenes ir saņēmušas viesģimeņu statusu un vairāki Lielie Draugi ir atraduši savus Mazos Draugus.

Kā notiek radošās darbnīcas? Bērnunamā mums ir 2 grupas. Viena - bērniem no 6 gadu vecuma, un otra - mazajiem no 1 līdz 6 gadiem. Katrā grupā piemeklējam bērnu prasmēm un iespējām atbilstošus darbiņus. Lielie Draugi sadalās pa grupām - kam sirdī vairāk lielie bērni, tie pie lielajiem, un kurš jūt, ka grib vairāk samīļot mazos – tas dodas pie mazajiem. Lielie Draugi ir tikai asistenti, galvenie darboņi ir Mazie Draugi.

Kāpēc izvēlējāmies darboties radoši? Radoši darbojoties, bērni daudz ātrāk atveras un ļaujas sarunām. Tā mēs nodibinām uzticamu un draudzīgu kontaktu un runājamies gan par svarīgām, gan mazsvarīgām lietām. Mēs esam kopā un kopā darām kaut ko skaistu. Draudzība, tā ir atbildība: ja esi izveidojis ciešāku kontaktu ar kādu no bērniem, tad iespēju robežās šo kontaktu arī jāturpina uzturēt. Kā teicis Antuans de Sent-Ekziperī: “Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām.”

Kā tiekam galā ar finansiālo un materiālo pusi? Sākumā izdevumus par materiāliem sedzām paši pēc savām iespējām. Tad Dievs kārtoja arī šo kalpošanas pusi, un ar mācītāja Edgara Maža atbalstu tika piesaistīts finansiālais atbalsts no Ausmas Muršs, kura ir īpaši svarīga komandas daļa. Ļoti liels paldies Ausmai par šo vērtīgo atbalstu. Tas dod iespēju iegādāties kvalitatīvākus un interesantākus materiālus.

Ja apzināties Dieva aicinājumu, ar ko sākt? Kad esat satikuši domubiedrus, būtu labi vērsties pie draudzes mācītāja un noskaidrot, ko draudze jau dara un vai ir kontakts ar kādu konkrētu bērnu namu. Pēc tam vajadzētu tikties ar bērnu nama vadību vai kādu sociālo darbinieku, lai izstāstītu savu vēlmi un vienotos par piemērotu laiku. Paralēli tam turpiniet lūgt palīdzību un gudrību no Dieva. Mūsu komanda vienmēr ar prieku dalīsies savā pieredzē - esat mīļi aicināti sazināties ar mums!

Munise Lamberte

Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes Bāreņu kalpošanas vadītāja

← Citi raksti