Kā sagatavoties Svētajam Vakarēdienam? (video)

Ievietots: 02.04.2020 / LBDS ziņas

Lai mēs katrs varētu baudīt mācītāja iesvētītu Svēto Vakarēdienu savās mājās, Rīgas Mateja baptistu draudze kopā ar mācītāju Ainaru Baštiku ir sagatavojusi īsu pamācību, kā soli pa solim mēs to varētu svinēt.
Izmantosim to un dalīsimies arī ar brāļiem un māsām, lai šajā nošķirtības laikā nepazaudētu vienību savā starpā un ar mūsu Pestītāju Jēzu Kristu.

← Citi raksti