Jo Tev pieder valstība

Ievietots: 21.12.2020 / LBDS ziņas
Mūsu Tēvs Debesīs, Tu esi tik tuvu ikvienam mums, lai gan ne vienmēr mēs to apzināmies un sajūtam. Taču Tu esi arī Tēvs Debesīs. Ļauj mums šajā laikā, kad jūtamies tik apjukuši, kad tik daudz kas šķiet nestabils un neskaidrs, uzticēties tev, ka Tu valdi par visu. Palīdz mums paļauties uz Tavu valdīšanu, jo Tev pieder autoritāte pār visu šo pasauli. Tu valdi ne tikai uzvaras brīžos, bet arī vissarežģītākajos apstākļos. Ļauj mums piedzīvot Tavu varenību un spēku šajā laikā. Lai mūsu nespēkā var parādīties Tavs spēks. Ļauj mums Tevi iepazīt vēl dziļāk un plašāk, lai spētu Tev uzticēties pat tad, ja visi apstākļi izaicina apšaubīt Tavu varenību un spēku. Mēs Tevi pielūdzam un pagodinām kā Dievu, kurš valda pār visu. Tev vienam pieder viss gods!
Āmen.
← Citi raksti