Jelgavas draudzes jaunais mācītājs

Ievietots: 29.07.2018 / Draudžu ziņas

Par svētku dievkalpojumu stāsta Guna Svoka: “29. jūlija pēcpusdienā dievnams pildās ar draudzes locekļiem, tuviem un tāliem viesiem, pārstāvjiem no LBDS. Svētku dievkalpojumu ar 23. psalma lasījumu ievada mācītājs Pēteris Eisāns. Koris atskaņo pirmo no M. Zīverta izraudzītajām dziesmām ar zīmīgu tekstu: “Ej, tā saka Tas Kungs, ej un pasludini Mani kā Ķēniņu mūžīgo…“. Dziesmas autors ir mūsu mācītāja kolēģis, mācītājs Andis Smelte. Lūgšanu kaismīgi vada mācītājs Valdis Obersts. Svētrunu, balstītu Jāņa evanģēlija 16: 7-11, saka Edgars Godiņš. Viņš novēl jaunievestajam mācītājam nebūt Rakstu teorētiķim, bet tam, kurš, saņēmis dārgumus no debesīm, sniedz tos draudzei un apkārtējai sabiedrībai. Uzrunu un vēlējumu sniedz bīskaps Kaspars Šterns. Viņš novēl Mārcim, kalpojot draudzē Zemgales pusē, būt tās sēklas sējējam, kura krīt labā un auglīgā zemē.

Tad seko aizlūgums par Mārci un viņa dzīvesbiedri Dagniju. Tas ir spēcīgs, svētību caurausts brīdis Mārča pirmā mācītāja Jāņa Pallo, bīskapa K. Šterna un E. Godiņa izpildījumā. Pēc kopdziesmas par prieka eļļu sirsnīgu uzrunu saka pats Mārcis Zīverts. Viņš atzīst, ka lēmums aiziet no Priekules viņam un ģimenei nav bijis viegls. Vienlaikus viņš ir pateicīgs Jelgavas draudzei par aicinājumu, uzticēšanos un pacietīgo gaidīšanu. Uz līdzīgas nots izskan Mārča otra izvēlētā kora dziesma ar vārdiem : ”Ļauj mūsu sirdīm reiz tikties vietā, kur valda mīlestība...”. Vēl seko daudzi sveicieni un laba vēlējumi, smaidi, ziedi, goda mielasts, priecīgas sarunas, nākotnes plāni.

Lai Dievs bagātīgi svētī mūsu draudzes kuģa jauno kapteini - patiesu Dieva kalpu, sirsnīgu attiecību cilvēku, evanģēlistu ar misiju sirdī! Zinām, ka ceļš kopā nebūs viegls, bet pārsteidzošs un skaists gan!

← Citi raksti