Jauns sludinātājs Ģipkā

Ievietots: 22.04.2018 / LBDS ziņas

22. aprīlī Ģipkas baptistu draudzē tika ievests jauns sludinātājs – BPI absolvents Sandis Kažmirs no Ventspils draudzes, kurš līdz ar to saņēma arī LBDS sludinātāja licenci. Dievkalpojumā un aizlūgumā par jauno amata brāli piedalījās Garīdznieku brālības priekšsēdētājs Edgars Godiņš, Ventspils draudzes mācītājs Pēteris Tervits, Talsu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis un Dundagas draudzes mācītājs Andis Smelte. Dievkalpojumu ar dziesmām bagātināja mūziķi un vīru ansamblis no Ventspils.

“Mans ceļš līdz šai dienai ir paša Dieva kārtots un vadīts dažādos veidos jau no jaunības,” uzrunā sacīja jaunais sludinātājs, “un kā pirmais bija vectēva Jāņa Valdmaņa  rosinājums, redzot manu interesi par garīga satura grāmatām. Tālāk sekoja mani meklējumi, pārdomas, izvērtējumi un atsaukšanās Dieva ceļam. Pabeidzu BPI, kalpoju Ventspils draudzē ar Dieva vārdu. Tad nāca aicinājums no Ģipkas draudzes kļūt par sludinātāju,” stāstīja Sandis.

Zinot, cik neliela ir mūsu draudze, cik stratēģiski “nepiemērotā” vietā tā atrodas – izmirstošā jūrmalas piekrastes zvejniekciemā, kur pārsvarā dzīvo vecāka gadagājuma cilvēki, un redzot, ka garīgais darbs te, visticamāk, nebūs žilbinošiem sasniegumiem rotāts, var tikai pateikties Dievam par sludinātāja Sanda nopietno soli atsaukties šim aicinājumam. Jo, kā sarunās to sapratām, draudze – tāpat kā ģimene – rūpējas ne tikai par jaunu bērnu dzimšanu, bet arī par sirmgalvju cienīgu aprūpi. Vēlam mūsu jaunajam sludinātājam Sandim Kažmiram drosmi, gudrību un spēku jaunajā kalpošanā!

Brauciet pie mums ciemos! Dievkalpojumi un sadraudzība notiek mēneša 2. un 4. svētdienā pl. 11.00.

Vasarās ir iespēja apmesties mūsu dievnamā un baudīt atpūtu jūras un Dieva tuvumā. Esat laipni gaidīti!

Tabita Runce, Ģipkas baptistu draudze

← Citi raksti