Jaunas vēsmas Sieviešu kalpošanas apvienībā - “PADOD TĀLĀK”

Ievietots: 05.06.2017 / Sieviešu kalpošana

Meklējot mūsdienīgākus veidus, kā aizsniegt draudzes jaunākās sievietes un arī tās sievietes, kuras Jēzu vēl nepazīst, esam aktīvi lūgušas pēc jaunām vēsmām un papildspēkiem. Mūsu komandu ir papildinājusi Agnese Megne, Āgenskalna baptistu draudzes locekle, Ķēniņa meitu skolas vadītāja un iniciatīvas “Padod tālāk” idejas autore. 

“Padod tālāk” idejas pamatā ir Bībelē paustie vairākkārtīgie pamudinājumi kalpot cits citam un nest Evaņģēlija vēsti. “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (Mateja 28:19).“Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi (1. Pētera 4:10)”. Mēs vēlamies draudžu sieviešu sirdīs iedzīvināt “DEVĒJA” domāšanu, pārliecību, ka mums katrai Dievs ir devis kādu dāvanu - talantus, zināšanas, prasmes vai resursus, ar ko dalīties un dot tālāk, citiem par svētību.  Lai aizsniegtu pēc iespējas vairāk sievietes, mums ir iecere veidot ciešu sadarbību ar kalpojošām vadītājām no vietējām draudzēm - sievietēm, kuras savā draudzē vada mazās grupas vai organizē cita veida atbalsta vai evaņģelizācijas pasākumus un vēlas kļūt par iniciatīvas “Padod tālāk” kontaktpersonām.

“Padod tālāk” mērķis ir sniegt atbalstu un piedāvāt resursus kalpojošām vadītājām, lai viņas varētu tālāk atbalstīt un iedvesmot savas draudzes un vietējās apkārtnes sievietes. “Padod tālāk” principus un vērtības plānots iedzīvināt divos virzienos:

1) “Padod tālāk” skola, kuras mērķis ir sagatavot vadītājas, kā arī sniegt atbalstu un piedāvāt praktiskus resursus mazo grupu un citu evaņģelizācijas pasākumu vadītājām;

2) “Padod tālāk” žēlsirdības kalpošana, kuras mērķis ir veicināt praktisku žēlsirdības darbu vietējās draudzes locekļiem un draudzes apkārtnē dzīvojošiem cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā
 
Šobrīd notiek darbs pie “Padod tālāk” mājas lapas izveides, kā arī resursu un informācijas apkopošanas. Iespēju robežās “Padod tālāk” komanda ciemojas Latvijas draudzēs, lai dibinātu jaunus kontaktus un uzrunātu tās sievietes, kuras vēlas kļūt par “Padod tālāk” kontaktpersonām.

Ja arī jums ir ko dot tālāk, un izjūtiet vēlmi sadarboties, lūdzu sazinieties ar Agnesi Megni: agnese.megne@gmail.com
 
 

 

← Citi raksti