Jauna nozare - BPI Platforma

Ievietots: 22.05.2019 / BPI

Izmanto iespēju un piesakies jau tagad!

Draudzes vadība
Ikvienam draudzes loceklim un loceklei ar vadības potenciālu, kas ir gatavs(a) savas spējas un talantus ieguldīt draudzes kalpošanas attīstīšanā, un vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un attieksmes.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/16ea

Pastorālā kalpošana

Puišiem un vīriem, kas satvēruši Dieva aicinājumu uz draudzes garīdznieka vai draudzes dibinātāja kalpošanu, un vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un attieksmes.

Pieteikšanās: https://ej.uz/pieteiksanasbpi

← Citi raksti