In memoriam: Laimonis Rudzītis (1934 - 2012)

Ievietots: 19.10.2012 / Garīdznieku brālība

Laimonis Rudzītis dzimis 1934. gada 29. oktobrī  kā otrais dēls trīs bērnu ģimenē. Bērnība bijusi grūta, māte, jauna kristiete, viena audzinājusi bērnus un mazais Laimonis bieži ciemojās pie vectēva laukos, kur ieguva lauku dzīves rūdījumu.

Mācoties tehnikumā, L. Rudzītis iesaistījās Rīgas Golgātas draudzē, kurā kalpoja mācītājs E. Strēlis. Vasarās, pavadot lauku pie ģimenes draugiem Līgatnē un tur apmeklējot A. Puduļa vadītos dievkalpojumus, A. Rudzītis pieņem Jēzu par savu Kungu un 1953. gadā tiek kristīts.

Turpmākā garīgā dzīve saistās ar Rīgas Golgātas draudzi, kurā kalpojis gan padomē, gan kā diakons. 1974. gadā uzsācis kalpošanas darbu Kandavā, pēc tam Inčukalnā. Kalpošanas darbā vienmēr uzticīgi palīdzējusi sieva Ausma, kas atbalstījusi gan lūdzot un aizlūdzot, gan arī kā dziedātāja.

1980. – 1983. gadā, pēc bīskapa J. Tervita aicinājuma, studējis viņa vadītās „Sludināšanas lekcijas”.

L. Rudzīša dzīvi var raksturot ar vārdiem no Pāvila 2. vēstules Timotejam 4:2- ”Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā...”, viņš ir vienmēr dedzīgi sludinājis citiem par savu Kungu.  
2012. gada 24. septembrī L. Rudzītis pēc neilgas slimības aizgāja Mūžībā.

← Citi raksti