In memoriam: Kārlis Fišers (1928 - 2012)

Ievietots: 31.08.2012 / Garīdznieku brālība

Kārlis Fišers dzimis 1928. gada 6. novembrī Kazdangas pagastā jaunsaimnieka ģimenē kā vecākais dēls piecu bērnu ģimenē. Bērnība un jaunības gadi saistīti ar lauku dzīvi, strādājot gan vecāku saimniecībā, gan apkārtējās lauku sētās.

Jau kopš bērnības K. Fišers gājis līdzi vecākiem uz Kazdangas draudzi, kur 1945. gada Ziemassvētkos izšķīrās pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu. 1946. gada Lieldienās viņš tika kristīts Aizputes baptistu draudzē, kur tajā laikā kalpoja mācītājs Arvīds Vasks.

Pēc atgriešanās no Padomju armijas K. Fišers tika apstiprināts Aizputes baptistu draudzē par palīgmācītāju, bet 1968. gadā viņš uzsāka kalpošanas darbu Kazdangas draudzē, vēlāk arī Sakas un Tukuma draudzēs.

Visu kalpošanas laiku kopā ar K. Fišeru bija viņa sieva Līna, kas uzņēmās rūpes par pieciem bērniem, kā arī aktīvi darbojās draudzes korī un apciemoja saslimušos draudzes locekļus mājās.

Kārlis Fišers savā autobiogrāfijā raksta: "Par visu savu dzīves gājumu esmu pateicīgs Dievam. Un tās iespējas, ko Dievs vēl uzticēs, vēlos izlietot, paliekot sava Kunga kalpošanā līdz tam laikam, kad Viņš pats izņems darba rīkus no rokām." Šis laiks pienāca 2012. gada 30. augustā, kad Dievs aicināja savu uzticamo kalpu Mūžībā.

← Citi raksti