Ilmārs Arājs (1942-2022)

Ievietots: 22.08.2022 / LBDS ziņas

Negaidīti Dievs aicinājis no ticības ceļa Savā Debesu realitātē uzticamo LBDS mācītāju emeritus Ilmāru Arāju (26.10.1942.–20.08.2022.). Izvadīšana notiks ceturtdien, 25. augustā 15:00 no Priekules baptistu baznīcas uz Mazgramzdas kapiem. 

Izsakām līdzjūtību meitām Judītei un Dacei un tuvinieku lokam.

Ir aizvadīts darbīgs, svētīgs un ticības bagāts mūžs. Kā profesionāls šoferis viņš vienmēr sasniedza ceļamērķi, tā arī kā Dieva aicināts visos dzīves posmos saskatīja iespējas un ar iniciatīvu mērķtiecīgi tās realizēja. Kalpošanu Ilmārs Arājs uzsāka Ventspils draudzē kā jauniešu vadītājs un kora priekšnieks, vēlāk kā garīdznieks kalpoja Jēkabpils, Grobiņas, Priekules un Liepājas Ciānas draudzē. Mācītājs Arājs bija arī LBDS Garīdznieku brālības veidošanas aktīvists un tika ievēlēts par tās priekšēdētāja vietnieku, atjaunotajā Latvijā rīkoja garīgu pasākumu Liepājas Kultūras namā un bija LBDS koru Dziesmu dienas iniciators Liepājā, “Pūt vējiņi” estrādē. Ar viņa līdzdalību dievnami tika remontēti un sakopti. Viņam patika dzeja, to varēja nomanīt, klausoties viņa labi pārdomātās svētrunas.
Lēnām dzīvē ienāca padarīta darba sajūta. Un līdz ar pēckovida nogurumu tuvojās prieks iet pretī savam Kungam un Pestītājam, ar kuru kopā ir izdzīvoti dzīves grūtie un prieka brīži. Iznesis kalpošanas smagumu cauri padomju laikam, viņš ir redzējis, kā viņa darbu pārņem jauni, enerģiski Dieva aicinātie darba turpinātāji.

“Nekavējiet mani, Kungs ir sekmējis manu ceļu.” 1. Mozus 24:56a

← Citi raksti