Iespēja veidot sadarbību

Ievietots: 06.03.2016 / LBDS ziņas

Šī gada 10. novembrī bīskaps Pēteris Sproģis, pārstāvot LBDS, parakstīja sadarbības līgumu ar Oklahomas dienvidbaptistu draudžu savienību. 

Sadarbība paredz, ka Oklahomas dienvidbaptistu savienība popularizēs LBDS dažādas kalpošanas un iniciatīvas, aicinot draudzes no Oklahomas iesaistīties un sadarboties ar esošajām un topošajām baptistu draudzēm Latvijā, tās atbalstot dažādos projektos. 

Visām LBDS draudzēm Reģionālo tikšanos ietvaros šis piedāvājums tiks izteikts un šī iespēja tiks skaidrota, līdz ar to katra reģiona draudzes iesaistīties varēs LBDS Reģionālās tikšanās laikā.

Pirmā Oklahomas draudžu savienība mācītāju grupa jau 2016. gada pavasarī plāno apciemot Latviju, iepazīties ar draudzēm un uzsākt sadarbību.  

Ieteicamais projektu skaits no vienas draudzes: no 1 līdz 3 projektiem, bet varbūt arī vairāk.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniski aizpildot projekta pieteikuma anketu angļu valodā tos nosūtot uz epastu sadarbiba@lbds.lv vai nora.rautmane@gmail.com.

Šeit projekta pieteikuma anketa ir pieejama arī latviešu valodā.

Konsultāciju nolūkos variet zvanīt atbildīgajai par projektu iesniegšanu Norai Rautmanei tel. +371 20366822.

Iesniegšanas termiņš ir 2016. gada garumā.

← Citi raksti