Hilda Augstroze (1913 – 2013)

Ievietots: 22.07.2013 / LBDS ziņas

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas. (Filipiešiem 3:20-21)

Hilda Augstroze dzimusi 1913. gada 23. jūlijā Rīgā, taču jau 1923. gadā izceļojusi uz Brazīliju, kur arī pavadījusi savu mūžu aktīvi kalpojot savā ģimenē un draudzē.

Hilda Augstroze atmiņās paliek ar savu dziļo ticību un paļāvību uz Dievu, gan audzinot 7 bērnus, gan kalpojot draudzē. Visu savu mūžu viņa vienmēr bijusi aizlūgšanās gan par bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, gan citiem tuviniekiem un draugiem.

2013. gada 16. jūlijā, tikai nedēļu pirms Hildas Augstrozes 100. dzimšanas dienas, Dievs viņu sauca Mājās.

Pateicamies Dievam par Hildas Augstrozes bagāto mūžu un izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem ar mātes, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas aiziešanu Mūžībā.

← Citi raksti