Haralds Anzenavs (1927-2018)

Ievietots: 06.08.2018 / LBDS ziņas

Dievs ir saucis Mājās savu uzticamo kalpu, mācītāju Haraldu Anzenavu.

Savos 91 dzīves gados viņš ir dedzis kalpošanā savam Kungam. Tehnisks, spējīgs, apķērīgs un no sirds ticīgs viņš kalpojis Dievam arī padomju varas gados un, pirms citi vēl iespēja, viņš atmodas laikā organizēja kristīgās literatūras iespiešanu Talsu tipogrāfijā un izplatīšanu draudzēs. Viņa mūža piemineklis ir jaunuzceltā Dundagas baznīca, kuras celtniecību viņš organizēja ar lielu pašaizliedzību un upurēties gatavību. Viņa vadībā Dundagas draudze izaugusi no nelielas ticīgo grupiņas par draudzi ar iespaidu pilsētā.

Šķiet, ka mācītāja Haralda Anzenava dzīvē piepildījās apustuļa Pāvila vārdi: "Neviens no mums nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam Kungam un, ja mirstam, mēs mirstam Kungam"(Rom.14:7-8)

Izsakām līdzjūtību mācītāja dzīvesbiedrei, bērniem un radu saimei.

Mācītāja Haralda Anzenava izvadīšana notiks trešdien 8. augustā, plkst. 13.00, Dundagas baptistu baznīcā.

LBDS Padomes, bīskapa un Garīdznieku brālības vārdā -

Edgars Godiņš

bīskapa vietnieks, GB vadītājs 

← Citi raksti