Guntārs Pāvils Doriņš

Ievietots: 01.06.2015 / LBDS ziņas

Guntārs Pāvils Doriņš
(12. 06. 1928. – 22. 04. 2015.)


Dievs Mājās aicinājis pedagogu un sludinātāju Guntāru Pāvilu Doriņu. Viņš nācis no Jēkabpils, audzis ticīgā ģimenē, un jaunības laikā viņa ticību iespaidojis mācītājs un evaņģēlists Pauls Zilberts, bet 1938. gadā mācītājs Kārlis Lāceklis viņu kristījis.       G. P. Doriņš Ieguvis pedagoģisko izglītību Latvijas Univerisitātes Vēstures fakultātē un strādājis dažādās vietās Latvijā gan kā vēstures pasniedzējs, gan skolu administratīvajā darbā. Bijis Rīgas Golgātas draudzes diakons (1978 – 1980), Cēsu draudzes sludinātājs (1980 – 1985), ticīgo grupas veidotājs (atjaunotājs) Valgā – Valkā (1983 – 1985), bīskapa Jāņa Tervita aicināts bijis arī Latvijas Baptistu brālības kancelejas darbvedis (1981 – 1985). No 1980. gada aktīvi iesaistījies jauno sludinātāju sagatavošanā gan Sludināšanas lekcijās, gan LBDS Teoloģiskajā seminārā.
Mūža otrajā pusē rimti vadīja savas dienas Siguldā un pēdējā laikā, ļoti ierobežots kustībās, atradās pansionātā „Rauda” pie Tukuma. Dažas dienas pirms aiziešanas Mūžībā vēl varējām tikties un kopīgi lūgt Dievu par bijušo un to, kas nāk.

Edgars Godiņš
LBDS bīskapa vietnieks

 

← Citi raksti