Gunārs Baumanis (1927-2020)

Ievietots: 01.10.2020 / LBDS ziņas

Pēc gara un Dievam svētīta mūža Dievs ir pagodinājis un uzņēmis Godībā mācītāju emeritus Gunāru Baumani (09.07.1927-29.09.2020). Viņš Dieva aicinājumam sludināt Evaņģēliju atsaucās 1967. gadā un ir kalpojis Mazsalacas, Smiltenes, Valmieras, Paplakas, Priekules, Kuldīgas un Jēkabpils draudzēs.


Par ieguldījumu Latvijas baptistu draudžu darbā un uzticami pašaizliedzīgu ticības kalpošanu, 2012. gadā Gunārs Baumanis saņēma Latvijas Baptistu draudžu savienības un Baltijas Pastorālā institūta "Pateicību par Mūža ieguldījumu".

"Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi." - Mateja ev. 5.5
Gunārs Baumanis iemantoja sirdis savam Kungam, un tagad iemanto Apsolīto Zemi.

Izvadīšanas dievkalpojums sestdien, 3. oktobrī plkst. 13.00 no Priekules baznīcas.
Izsakām līdzjūtību dzīvesbiedrei Dzidrai un dēliem Jānim, Modrim, Arturam, Raitim un viņu ģimenēm.

← Citi raksti