Ģimeņu kalpošanas iniciatīvas

Ievietots: 09.05.2017 / LBDS ziņas

Tēvu un dēlu pārgājiens

“Manam dēlam tēvu aizstāt nevar neviens, taču daudzas manas kalpošanas var darīt arī kāds cits.” Šī atziņa man lika izvērtēt prioritātes un pārdomāt, ko es vēlos iemācīt savam dēlam un kā mēs varam interesanti pavadīt laiku kopā. Skolas gados un jaunībā aktīvi nodarbojos ar sporta tūrismu, un šī pieredze manī atstāja pozitīvas pēdas. Kad Robertam bija 7 gadi, nolēmu organizēt tēvu un dēlu pārgājienu. Tēvu un dēlu attiecības ir aktuālas arī nekristiešiem, un šī ir fantastiska iespēja veidot attiecības ar viņiem.


Pirmais pārgājiens 2011. gada jūlijā
 

2011. gada vasarā notika pirmais tēvu un dēlu pārgājiens ar 5 tēviem un 7 dēliem. Puikas bija vēl mazi, tāpēc plāns bija vienkāršs - trīs dienas gājām gar jūru no Ģipkas līdz Kolkas ragam. Vienkāršs maršruts bija vajadzīgs arī tēvu dēļ. Vairums tēvu pēdējo reizi pārgājienā bija gājuši studiju laikos, tāpēc ieradās ar Rimi maisiņiem, bērnu mugursomām un sandalēs. Kopš pirmā pārgājiena pagājuši 6 gadi, pamatsastāvs nav mainījies. Ir pievienojušies jauni tēvi un dēli, sasniedzot maksimālo skaitu: no viena katla varam paēdināt 21 cilvēku.

Pēc pirmā gada skaidrāk nodefinējām pārgājiena mērķi un sākām iesaistīt katru tēvu, lai dēli nesalīdzinātu tēvus, bet saprastu, ka katrs kaut ko māk un var iemācīt citiem. Pārgājiens vairs nav tikai distances noiešana, bet arī iespēja:

  • Pārbaudīt savas robežas, iepazīt sevi darbībā, esot klāt pieaugušajiem.
  • Iemācīties izdzīvošanai mežā nepieciešamās pamatprasmes, ko nemāca skolā un virtuālajā vidē.
  • Pavadīt laiku interesanti dabā un izmantot to, kas Dieva dots, nevis nopirkts: spēles, upju pārvarēšana, zvejošana, ogu un sēņu lasīšana, arī ērču izņemšana.
  • Veidot kopīgu tēva un dēla pieredzi: darboties un pēc tam pie ugunskura vai, braucot mājās, pārrunāt piedzīvoto – tas paliek atmiņā uz ilgu laiku.
  • Daudz iegūst paši tēvi: tas ir laiks, kad aizmirst par darbu, e-pastiem, neatrisinātiem jautājumiem un baudīt mirkli. Rezultātā arī tēvs ir fiziski noguris, bet garīgi un emocionāli atjaunojies.

Igors Rautmanis
Rīgas Āgenskalna draudze

 

“Mājas Baznīca” Brankās

Mājas grupā Brankās jeb “Mājas Baznīcā”, kā to nodēvējuši mūsu bērni, kopā nākam septiņas ģimenes. Mēs tiekamies katru otro svētdienu, lai atbalstītu viens otru un atjaunotos ticībā. Tā ir vieta, kur ieraudzīt Dieva darbu savās un citu dzīvēs, stāstīt par to, kā Viņš strādā, iedrošināt un celt vienam otru. Mēs katrs esam citā Dieva iepazīšanas posmā, un tas mūsu tikšanās padara  interesantākas un sarunām bagātākas.

Viens no svarīgākajiem mūsu kopā sanākšanas iemesliem ir vēlme iesaistīt mājas grupā arī bērnus. Jaunākajam bērnam ir 7 gadi, vecākajam - 15 gadi. Bērniem netiek organizēta atsevišķa svētdienskolas programma, bet viņi ir kopā ar pieaugušajiem, piedalās sarunās, stāsta, kas viņus uzrunājis no izlasītā, ko ir sapratuši un kā tas sasaucas ar viņu dzīvēm. Mēs ticam, ka, sanākot kopā, katram ir, ar ko dalīties, - arī bērniem un jauniešiem (1. Korintiešiem 14:26).

Vienmēr sākam šo dienu ar kopīgu pusdienu gatavošanu un ēdiena baudīšanu, kas palīdz radīt brīvu atmosfēru un veicina sarunas. Tad lasām vienu nodaļu no Bībeles un atrodam pantus, kuri mūs visvairāk uzrunājuši, caur tiem pastāstot savu pieredzi. Svarīgi, ka varam veidot arī katrs savas personīgās un kopīgās apņemšanās, lai nākamreiz stāstītu par to, kas izdevies, tā stiprinot arī citus. Reizēm diskusijās rodas specifiski jautājumi, tādēļ ceram aicināt viesus, kas palīdzētu atbildēt uz jautājumiem un pastāstītu savus dzīvesstāstus.


Mājas grupa Brankās

Mājas grupa ir atvērta ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par Dievu un Viņa darbiem. Mums ir svarīgi grupā radīt ģimenes sajūtu, zināt vienam par otra dzīvi un doties palīgā, ja nepieciešams. Ar vairākiem “Mājas Baznīcas” cilvēkiem esam kopā savās darbavietās, tādēļ grupas garu viegli varam uzturēt arī ikdienā. Ir forši zināt – par mums lūdz arī nedēļas laikā. Tā esam tuvu viens otram, arī neesot blakām.

Zane Rautmane
“Mājas Baznīca” Brankās

Vecāku vakari Mateja draudzē

Rīgas Mateja draudzē jau ilgus gadus darbojas svētdienskola, kurā bērni tiek mācīti par Dieva mīlestību, tomēr Bībelē teikts, ka galvenā atbildība par bērnu audzināšanu ir uzticēta vecākiem. Daži Vecāku vakari Mateja draudzē ir notikuši arī iepriekš, bet šajā gadā tos mērķtiecīgi veidojam, lai atbalstītu vecākus un veicinātu vecāku sadraudzību. Uz šiem vakariem aicinām draudzes vecākus, bet tā ir lieliska iespēja uzaicināt arī tos, kuri nav draudzē un kurus interesē bērnu audzināšanas jautājumi.

Mateja svētdienskolas skolotāja Sinda Saulkalne, kura ir uzņēmusies Vecāku vakaru koordinatores lomu, saka: “Vecāku vakari ir viens no veidiem, kā draudze var būt atbalsta punkts ģimenēm. Šie pasākumi palīdz nostiprināt esošās vai iegūt jaunas zināšanas. Mūsu kā vecāku atbildība pret saviem bērniem ir augt pašiem, lai palīdzētu augt viņiem. Svarīgākais ir tas, ka Vecāku vakaros varam nest savas vajadzības Dieva priekšā un aiziet no vakara ar nostiprinātu apziņu, ka, tieši meklējot Dievu, mēs atrodam atbildes uz saviem ikdienas jautājumiem. Reizēm tieši ikdienas problēmas un mazie izaicinājumi var šķist mazsvarīgi vai atrauti no dzīves Kristū. Man šķiet, ka šie vakari palīdz ieraudzīt, ka tas tā nav. Viss ir saistīts.”


Vecāku vakars Rīgas Mateja draudzē
 

Vecāku vakari Matejā ir attīstības stadijā, bet mērķis ir organizēt 3-4 vakarus gadā. Pagājušā rudens Vecāku vakarā vecāki no mūsu draudzes – Lāsma un Ainars Baštiki un Diāna un Māris Dravnieki dalījās pieredzē un pārdomās par bērnu audzināšanu. Ziemā notika vakars ar kristīgās psiholoģes Evas Straujās-Lejnieces piedalīšanos, kurā runājām par bērnu disciplinēšanu. Tēma šķita tik plaša, ka 28. aprīlī seko tās turpinājums. Esat laipni aicināti piedalīties! Vecāku vakara laikā piedāvājam mazo bērnu pieskatīšanu Rotaļu istabā. Lielākiem bērniem šajā laikā notiek Galda spēļu vakars.

Anita Nagaine
Kalpošanas bērniem vadītāja
Rīgas Mateja draudze

← Citi raksti