Garīdznieku brālības konference

Ievietots: 16.06.2015 / Garīdznieku brālība

Ievadsvētbrīdi vadīja mācītājs Edgars Mažis, pēc tam sekoja aizlūgšana citam par citu un kopīgi pateicāmies Dievam par mūžībā aizgājušo LBDS sludinātāju Guntāru Pāvilu Doriņu (1928 – 2015).

Igors Rautmanis uzrunāja konferences dalībniekus, aicinot katru draudzes garīdznieku meklēt un ieraudzīt potenciālos BPI studentus. Bija arī īsa intervija ar BPI 1. kursa studentu Jāni Upleju.

Edgars Mažis pateicās visiem garīdzniekiem un LBDS draudzēm, kas finansiāli atbalstījuši mūsu pensionētos garīdzniekus. Tālāk sekoja informācija par garīdznieku kalpošanas izmaiņām, kā arī tika veikta aptauja GB kolēģijas kandidātiem, jo 10. oktobrī būs jāpārvēl līdzšinējais GB vadītājs un kolēģijas locekļi. Konferences turpinājumā bija paneļdiskusija par Svētā Gara jautājumiem, kurā piedalījās mācītāji Ilmārs Hiršs, Mārtiņš Balodis un sludinātājs Dainis Pandars.

Pēcpusdienas darba cēliens bija veltīts LBDS pamatatziņām par Svēto Garu mācītāja Ilmāra Hirša vadībā. Garīdznieki diskutēja un papildināja galvenās LBDS atziņas šajā jautājumā, bet dokuments tiks pieņemts rudens konferencē.
Paldies BPI pirmā kursa studentiem, kuri palīdzēja konferences organizēšanā!

Edgars Mažis
Garīdznieku brālības priekšsēdētājs

← Citi raksti