Dziesmu diena Sabilē

Ievietots: 24.08.2023 / Muzikālā kalpošana

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības organizētais koncerts “Dziesmu diena” šogad notika 29. jūlijā Sabiles ev. luteriskajā baznīcā.

Satikties jūlija beigās, lai kopīgi sagatavotu un svinētu Dziesmu dienas koncertu, ir kļuvis par Muzikālās kalpošanas apvienības pēdējo gadu ierastu norisi, kam atsaucas mūziķi no visām Latvijas malām. Šoreiz tikāmies Sabilē. Vietas izvēle saistīta ar jaunas baptistu draudzes veidošanos.

Pavasarī, runājot ar Sabiles draudzes dibinātāju Arti Kaņepu par iespējamo Dziesmu dienas koncerta norises vietu, uzreiz guvām apstiprinošu un pozitīvu atbildi. Artis jau pirms vairākiem gadiem bija domājis par vērienīgu koncertu Sabilē. To viņš atklāja arī uzrunā koncerta klausītājiem, sakot, ka piekritis uzreiz, bet pēc tam tikai sapratis, ka tie nebūs 30 cilvēki, bet vismaz 130 cilvēki. Jā, koncertā piedalījās 150 mūziķi no Aizputes, Cēsu, Dundagas, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas Ciānas un Pāvila, Limbažu, Mazsalacas, Mežgalciema, Olaines, Ogres, Piltenes, Priekules, Rīgas Āgenskalna, Iļģuciema un Mateja, Sakas, Saldus, Skrīveru, Spāres ev. luteriskās, Talsu, Tukuma un Ventspils draudzes.

Koncertējām senatnīgajā, viesmīlīgajā un skanīgajā Sabiles ev. luteriskajā baznīcā. Dievnams ir ļoti īpašs ar to, ka tur atrodas vecākais lietais zvans Latvijā, tas izliets 1450. gadā. Ar zvana un ērģeļu skaņām atklājām arī koncertu. Šī “Dziesmu diena” iezīmējās vēl ar vairākiem notikumiem. Svinējām komponista, diriģenta, mūzikas skolotāja un vijolnieka Kārļa Līdaka 130. dzimšanas dienu. Koncertā nedaudz ieskatījāmies Kārļa Līdaka biogrāfijā, laikabiedru atmiņu stāstos un atskaņojām vairākas baptistu draudzēs labi pazīstamas un iemīļotas dziesmas. Īpašu smaidu izraisīja komponista dziesma “Pasaulē daudz tumsas”, kuru nodziedājām arī ar daudziem klātesošajiem pazīstamu tekstu “Tavā gaviļdienā, jaukā priecīgā…”.

Koncertā uzrunu teica arī Sabiles luterāņu draudzes mācītājs Māris Gross. Mācītājs dalījās ar pārdomām par mieru, aicināja novērtēt un pateikties par mierīgām debesīm šodien, novērtēt to laiku, ikdienu, kas mums ir dota, un paturēt sirdīs un lūgšanās tos, kam miers šajā brīdī ir visvairāk vajadzīgs. Aizlūdzām par mieru Ukrainā un atskaņojām dziesmu ukraiņu valodā “Mana lūgšana”.

Klātesošos uzrunāja arī bīskaps Kaspars Šterns, kas ir īstens sabilietis. Bīskaps savā uzrunā teica, ka labi izpildīta dziesma neatstāj nevienu vienaldzīgu, tā aizkustina, paceļ, iedrošina, stiprina. Laiks, kurā mēs šodien esam un dzīvojam, ir labākais laiks. Nevar izmainīt apstākļus, bet var izvēlēties dziesmu, ko dziedāt. Bīskaps aicināja mūs dziedāt cerības dziesmu, ar cerību skatīties uz priekšu un izplatīt šo dziesmu, lai tā dod cerību cilvēkiem.

Īpašs prieks bija par muzicējošajiem bērniem un jauniešiem, kas piedalījās visa repertuāra atskaņojumā gan korī, gan orķestrī, kā solisti un jaunie diriģenti. Koncertā izdziedātās dziesmas aizkustināja ne vien klausītājus, bet arī pašus dalībniekus. Kopība, kuru piedzīvojām, stāvot cieši cits pie cita altāra pakājē, saņemtā mīlestība no apkārtējiem, skaistais laiks, sadraudzība, klausītāju pārpildītā baznīca un pateicības aplausi – visā sajutām Dieva klātesamību. Nākamajā dienā pēc koncerta saņēmām ziņu no Arta Kaņepa, ka koncerts ir devis viņam spēku un ticību turpināt iesākto darbu, jo Dievs ir pieskāries un atjaunojis.

Paldies katram diriģentam, dziedātājam, instrumentālistam, ritma grupai. Bez jums un Dieva svētības šādi pasākumi nevarētu notikt. Paldies koncerta mākslinieciskajiem vadītājiem Rudītei Tālbergai un Mārim Dravniekam!

Paldies skaņas un video operatoram! Paldies Sabiles ev. luteriskajai baznīcai, paldies par atbalstu Talsu novada pašvaldībai, Sabiles kultūras centram un Sabiles pamatskolai, SIA “Manas garšas”. Visu koncertu “Dziesmu diena” var noklausīties Rīgas Mateja draudzes YouTube kanālā.

Sarmīte Pāvulēna
Skrīveru baptistu draudze
Muzikālās kalpošanas apvienības padome

 

Foto: Jānis Iļjins

← Citi raksti