Draudžu ziņas par 2017. gadu

Ievietots: 29.01.2018 / Draudžu ziņas

Janvāra sākumā draudžu vadība no Latvijas Baptistu draudžu savienības saņems e- pastu un arī pa pastu kopā ar „Baptistu Vēstneša“ janvāra numuru anketas formu „Draudžu ziņas par 2017. gadu“.

Anketu lūdzam aizpildīt saprotami, pārbaudīt tajā iekļautās ziņas, lai tās būtu aktuālas. Apkopotās ziņas iesniedzam tālāk LR Tieslietu ministrijai. No iesniegtās informācijas papildināsim draudžu datu bāzi, kurā būs uzrādīta draudžu un garīdznieku kontaktinformācija, kā arī norādītie dati tiks iekļauti LBDS Kongresa draudžu statistikas pārskatos. Lūdzam arī aizpildīt sadaļu ”Draudzes plānotie notikumi 2018. gada garumā”, lai varētu veidot kopīgo notikumu kalendāru, kas izvietots  LBDS mājas lapā un „Baptistu Vēstneša“ notikumu un aizlūgšanu kalendārā.

← Citi raksti