Draudžu ziņas par 2016.gadu

Ievietots: 11.01.2017 / Draudžu ziņas

Janvāra mēneša laikā draudžu vadība no LBDS saņems anketas formu “Draudžu ziņas par 2016. gadu” e-pastā vai pa pastu kopā ar “Baptistu Vēstneša” janvāra numuru. Anketu lūdzam aizpildīt saprotami, norādot informāciju atbilstošās ailēs, kā arī pārbaudīt sniegtās ziņas, lai tās būtu aktuālas.
LBDS apkopo ziņas no draudzēm par 2016. gadu, lai tās iesniegtu LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas
departamenta Sabiedrisko attiecību un reliģisko lietu nodaļai.
Sadaļā “Draudzes plānotie notikumi 2017. gada garumā” sniegtā informācija tiks iekļauta kopīgajā notikumu kalendārā LBDS mājas lapā, kā arī publicēta “Baptistu Vēstneša“ notikumu un aizlūgšanu kalendārā.

 

← Citi raksti