Draudžu vadības komandas apmācība "No izpratnes uz rīcību"

Ievietots: 06.03.2020 / LBDS ziņas

Māceklis (grieķu valodā – mathetes) nozīmē “tāds, kurš mācās”. Kristus mūs ir aicinājis būt par Viņa mācekļiem, tas nozīmē mācīties, būt mācīšanās procesā, kas nekad nebeidzas. Mācīties sākam bērnībā, kad mūs māca vecāki, pēc tam skolotāji bērnudārzā un skolā, un mācībām nevajadzētu beigties arī ar augstskolas absolvēšanu, bakalaura, maģistra vai doktora grāda saņemšanu. Viens no priekšnosacījumiem, lai izpildītu Kristus doto uzdevumu un būtu Viņa sekotājs, kas labi pabeidz “skrējienu”, ir mācīties visas dzīves garumā.

Tādēļ “Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC” aicina visu draudžu padomes, kā arī kalpošanu vadītājus un viņu komandas piedalīties komandu apmācības dienā “No izpratnes uz rīcību”, kas notiks 18. aprīlī. Šoreiz koncentrēsimies uz piecām vadītāju funkcijām, kuras Pāvils min vēstulē efeziešiem 4:11-12: “Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu.”

Komandā ir jābūt dažādiem cilvēkiem ar dažādām dāvanām un spējām, bet ar vienu uzdevumu: pavairot un veicināt citu cilvēku izaugsmi, kas nebeidzas ar zināšanu nodošanu un apgūšanu, bet gan ar šo zināšanu pielietošanu, ko piedzīvo un jūt visa Kristus miesa – draudze.

Semināra laikā apskatīsim, kādas funkcijas ikdienas dzīvē draudzes komandas kontekstā ietver katra no Pāvila minētajām vadītāju lomām. Izvērtēsim, kuras no šīm lomām ir mūsu komandās un kuras iztrūkst. Kā tas ietekmē mūsu komandu? Ja komandā ir pārstāvētas visas šīs lomas, kā mēs varam vēl labāk tās lietot un attīstīt? Katrs no mums var pildīt vairākas lomas, bet visas lomas nevar būt vienam cilvēkam. Kāda ir katra dalībnieka loma tavas draudzes vadības komandā?

Gaidām tevi un tavu komandu, lai kopā meklētu atbildes uz šiem jautājumiem.

18. aprīlī, Lāčplēša ielā 37, no 9:30 – 17:00.

Dalības maksa: 15 EUR (kafijas pauzes, pusdienas, materiāli, telpas, iekļauti cenā)

Pieteikšanās līdz 1. aprīlim, rakstot uz epastu kanceleja@lbds.lv vai zvanot pa tālr. 20390979

 

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

“Seminārs no “Izpratnes uz rīcību” ir kļuvis par ikgadēju pasākumu mūsu draudzes vadībai. Tā ir iespēja kopīgi mācīties, kā kļūt par labākiem vadītājiem. Draudzes vadībā bieži ir tik dažādi cilvēki, ka nereti notiek personību sadursmes vai arī padomes sēdēs klimats ir tik saspīlēts, ka neviens īsti nerunā. Aizvadīto gadu semināri ir palīdzējuši saprast, cik svarīga ir komunikācija un spēja ieklausīties viens otrā, lai uzlabotu vadības prasmes un vadītu draudzi ar pārliecību."

Edgars Mažis, Āgenskalna draudzes mācītājs

 

“Draudzes padomes locekļiem kā draudzes padomei patiesībā ir atbildīgs un aizraujošs uzdevums. Pēc mūsu Latvijas Baptistu Draudžu Savienības (LBDS) draudžu nolikuma ir definēti saprotami uzdevumi.  Piemēram:
Atbildību par draudzes garīgo dzīvi un saimniecisko darbību draudzes priekšā nes draudzes padome. (Latvijas Baptistu Draudžu Savienības (LBDS) draudzes nolikums, draudzes padome 9.1.)
Lai šos uzdevumus izpildītu mums bija nepieciešams vēlreiz pārlasīt draudzes nolikumu. Tos pārrunāt savā starpā kā padomes locekļiem par esošo situāciju draudzē. Bija grūti atzīt, ka mums pašiem viss nav skaidrs, kur nu vēl pildīt padomes pienākumus. Visas iepriekš organizētās draudžu padomes locekļu apmācības caur semināriem bija nozīmīgs ieguldījums, lai mēs efektīvi darbotos tālāk. Darbotos ar izmainītu domāšanu un nospraustiem uzdevumiem. Izmaiņas notika, lēnāk kā bijām domājuši. Taču apmācību laikā mēs varējām mācīties, iepazīt vairāk viens otru kā padomes locekli un mācīties no citu draudžu vadības piemēriem. Izmantojiet iespēju doties uz semināru mācīties."

Mārcis Zīverts, Jelgavas draudzes mācītājs

 

 “Vislielākais ieguvums no draudzes vadītāju komandas apmācības ir vienota valoda un izpratne, ko esam ieguvuši, runājot par draudzes attīstību, vadītāju uzdevumiem un individuālajām lomām. Lai gan esam ieguvuši arī konkrētas atbildes, tomēr svarīgāk ir tas, ka ar SĀC centra palīdzību esam mācījušies uzdot pareizos un reizēm arī neērtos jautājumus, lai paši tad arī varētu turpināt kopīgi meklēt uz tiem atbildes. Dalība vadītāju apmācībā ir iedarbinājusi procesus, kas turpinās joprojām."

Karlis Kārkliņš, draudzes “Mājvieta” mācītājs

 

Vairāk informācijas https://www.lbds.lv/kalendars/20200418-sac-komandu-apmaciba-no-izpratnes-uz-ricibu

← Citi raksti