Draudžu dibināšanas apmācības vide M4

Ievietots: 04.02.2015 / M4

Lai mēs visi kopīgi un katrs atsevišķi tajā vietā, kur Dievs mūs aicina, varētu sākt vai turpināt darbu pie jaunu draudžu veidošanas un mūsu kopējā vīzija par jaunu draudžu dibināšanu varētu tikt piepildīta, aicinam piedalīties apmācību programmā "M4".

M4 ir draudžu dibinātāju un viņu komandu apmācības un sagatavošanas vide, kas tiek organizēta jau piekto gadu. Līdz šim M4 apmācībā ir piedalījušās vairāk kā 30 komandas no dažādām Latvijas vietām, no kurām 20 joprojām aktīvi kalpo un dibina jaunas draudzes. 

Mēs vēlamies sagatavot komandu veselīgai jaunu draudžu dibināšanai un to darbības pirmajiem gadiem. Pieredze liecina, ka labi apmācītiem draudžu dibinātājiem, kas iesaistījušies savstarpēja atbalsta un sadarbības tīklā, ir lielākas izredzes sasniegt labus rezultātus, nekā tiem, kas šo darbu veic vienatnē vai nevēlas sadarboties un mācīties. M4 radīts, lai sniegtu apmācību un nodrošinātu draudžu dibinātāju tīkla darbību.

M4 vidē mēs, cilvēki ar līdzīgām domām par kalpošanu, kļuvām par komandu ar skaidru mērķi un redzējumu. Sākumā viss šķiet miglains: tu zini, ko vēlies, bet nespēj to skaidri noformulēt un rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem. M4 ir vide, kurā komanda gatavojas Dieva dotajam uzdevumam. Apmācība palīdzēja mums ieraudzīt savas vājās vietas un tās stiprināt. M4 nedod zivi, bet palīdz izvēlēties makšķeres. /Nauris Graudiņš, draudžu dibinātājs Ziemeļkurzemē/

M4 ir divgadīga apmācība draudžu dibinātājiem un viņu komandām, kas sastāv no 4 apmācības moduļiem (Meistars, Misija, Māceklība, Mobilitāte), kuru vadīs pieredzējuši draudžu dibinātāji no Latvijas un Eiropas. Šīs apmācības mērķis ir kalpot komandām, kuras vēlas saņemt apmācību jaunu draudžu dibināšanā. Apmācību moduļu laikā un arī starp tiem tiks strādāts pie tēmām, kuras ir īpaši nozīmīgas draudžu dibināšanas sākumposmā. Gada laikā draudžu dibinātāji un viņu komandas būs izveidojušas kopīgu darbības pamatu nākošajiem kalpošanas gadiem. Lai palīdzētu komandai augt arī apmācību strapposmā, katrai komandai tiks piešķirts mentors (palīgs), kas regulāri tiksies ar komandu, lai palīdzētu mērķtiecīgāk veikt kalpošanu.

Pirmais apmācību modulis notiks šī gada 6. un 7. martā, Rīgā.

KRITĒRIJI, LAI VARĒTU PIEDALĪTIES M4 APMĀCĪBĀ

1. Tev ir jābūt komandai, kurā ir 3-5 cilvēki (var būt arī vairāk)

2. Tavai komandai ir jāapņemas piedalīties visās četrās apmācību reizēs un jābūt gataviem pielietot esošās zināšanas praksē.

PIETEIKŠANĀS UN TUVĀKA INFORMĀCIJA

e-pasts: kaspars.sterns@lbds.lv

Mob.: +371 26554780

Vairāk par M4 varat uzzināt www.jaunasdraudzes.lv 

Mūsu grupai M4 bija kā “pirmsdzimšanas” inkubators, kurā sāka veidoties kodolgrupa. Šeit mēs ne tikai saņēmām apstiprinājumu aicinājumam veidot jaunu draudzi, bet Dievs mūs arī savienoja kā vienu miesu. It īpaši sākumā, kad mums bija vairāk jautājumu nekā atbilžu, M4 process ar pastiprināto fokusu uz darbu grupās palīdzēja rast skaidrību par konkrētiem rīcības soļiem. /Krišjānis Jukumsons-Jukumnieks, draudžu dibinātājs Rīgā/

Aicinu Tevi lūgt, pārrunāt to draudzes padomē, savā mazajā grupā, meklēt Dieva gribu un atbilstoši rīkoties! Varbūt tieši tava paklausība var tikt Dieva lietota, lai tu un pārējie tavas komandas biedri varētu būt daļa no Dieva darba jaunas draudzes tapšanā!

 

← Citi raksti