Draudzes vadīšana

Ievietots: 16.04.2015 / LBDS ziņas

"Draudzes vadīšana"

28.martā notika seminārs tikšanās draudžu priekšniekiem, garīdzniekiem, valdes un padomes locekļiem -
"Draudzes vadīšana"

Apmeklēja vairāk kā 60 cilvēki no 17 draudzēm. 

Šajā reizē mēs fokusējāmies uz draudzes padomes funkcijām un veselīgas komandas iezīmēm:
1. Garīgi nobrieduši locekļi; 
2. Kopīgs komandas darbs; 
3. Savstarpēja uzticēšanās; 
4. Galvenās prioritātes: draudzes veselība un efektivitāte; 
5. Fokuss; 
6. Kalpotāju stiprināšana, pilnvarošana un nodrošināšana ar resursiem; 
7. Jaunu vadītāju audzināšana; 
8. “Kopbilde”, ilgtermiņa domāšana; 
9. Vienkāršība; 
10. Regulāras tikšanās.

Komandas darbs bija izvērtēt esošo situāciju un nospraust konkrētu soļus 1 mēnesim, 6 mēnešiem un 12 mēnešiem.

Svētīga un praktiski noderīga bija intervija ar draudžu priekšniekiem -
Mārci Rožkalnu (Rīgas Āgenskalna draudze), Rūdolfu Ašmi (Ventspils draudze) un brāli no 
ASV – par īsto cilvēku izvēli draudzes padomē, komandas darbu, citu spēju ieraudzīšanu un 
pienākumu deleģēšanu padomes locekļu starpā, garīgā darba efektivitāti, sadarbību ar mācītāju, 
finanšu u.c. ļoti svarīgiem jautājumiem un pieredzi, kā tie tiek risināti vietējās draudzēs.

Materiāli no semināra

Foto no semināra

Šīs kalpošanas vīzija:
Radīt veselīgi funkcionējošu draudzes vadības komandu, lai tā var piepildīt draudzes misiju.

 

 

← Citi raksti