Draudze ārkārtas situācijā 2020

Ievietots: 16.04.2020 / LBDS ziņas

SĀC piedāvā mācītājiem un kalpošanas nozaru vadītājiem tikties tiešsaistē, lai dalītos un apkopotu esošo pieredzi - kā organizēt interaktīvus dievkalpojumus un Bībeles studijas interneta vidē, kā veidot un uzturēt sadraudzību un turpināt Kristus doto misiju šajos apstākļos.

KONFERENCES PROGRAMMA
Draudze ārkārtas situācijā 2020
 
Mērķis: Palīdzēt draudzēm turpināt augt kā veselīgām draudzēm, kas mācekļo/rūpējas par draudzes locekļiem un nes Evaņģēliju citiem cilvēkiem ārpus draudzes, neskatoties uz apstākļiem.

Dalībnieki var piedalīties visā konferencē vai arī vienā no daļām.
 
1. daļa. 10:00–12:00
 
9:45–10:00
Sapulcēšanās - iečekoties
 
10:00–10:30
Ievads – Igors Rautmanis, Kaspars Šterns
Iespējas un izaicinājumi
- Kādas iespējas šis laiks dod manai draudzei?
- Kādi ir manas draudzes izaicinājumi ārkārtējās situācijas laikā?

10:30–11:10
Esošā pieredze:
- Tiešsaistes sprediķu gatavošana: Kā atšķiras no sprediķa reālajā dzīvē? Kā sagatavot un sakārtot pārdomas, kuras liek Facebook? Principi, ko ņemt vērā – Edgars Mažis /10 min/
- Madonas draudzes tikšanās Zoom platformā: Kādi ir ieguvumi un iespējas? – Pēteris Eisāns /10min/
- Pielūgsmes vakars: stiprās puses, iespējamie izaicinājumi – Matīss Babrovskis /10 min/
- Māceklība/ Kā rūpēties par tiem, kas nav tiešsaistē: principi un praktiski soļi – Dainis Pandars /10min/

11:10–11:30
Jautājumi un atbildes

11:30-11:55
Brake out rooms - diskusija grupās
Kas no dzirdētā šķiet svarīgs un noderīgs manā kontekstā?

11:55-12:00
Kopsavilkums un informācija par 2. daļu
 
12:00–13:00
Pārtraukums
 
2. daļa. 13:00-15:00

13:00–13:30
Zoom platformas izmantošana interaktīvai darbībai: iespējas un potenciālie ierobežojumi
- Sadraudzībai pēc dievkalpojuma – Āgenskalna pieredze: Igors Rautmanis;
- Bībeles studijām –  Āgenskalns un TUVU jaunieši: Igors Rautmanis;
- Māceklībai – Ogres pieredze: Dainis Pandars;
- Padomes tikšanām reizēm – Kaspars Šterns;
- Svētdienskolai;
- Jauniešu darbam.

13:30–13:50
Jautājumi un atbildes
 
13:50–14:00
Alternatīvi risinājumi tiešsaistes videi: Pēteris Tīss, Ivars Nagainis
- Online streaming: YouTube un Facebook izmantošana;
- citas platformas, citi resursi;
- drošība;
- jautājumi.
 
14:00 – 14:30
Misijas iespējas ārkārtas situācijas laikā:
- Itālijas piemērs;
- e-Alfa, Laulāto kurss Mateja draudzē;
- liecības;
Break out rooms - prāta vētra grupās, izmantojot iespējas, kuras tika identificētas; grupu prezentācijas
 
14:30 – 14:35
Kāda veida atbalsts ir nepieciešams jūsu draudzei, lai tā veselīgi funkcionētu šajā laikā?

14:35 -14:45
Break out rooms - aizlūgšanas

14:45 – 15:00
Kaspara Šterna aicinājums, kopīga lūgšana

 

← Citi raksti