Dr. Jānis A. Šmits (1941-2020)

Ievietots: 24.04.2020 / LBDS ziņas

Dievs pagodinājis savu kalpu, mācītāju emeritus un bīskapu Dr. Jāni Alfrēdu Šmitu (09.08.1941.-23.04.2020.), un pēc piepildīta kalpošanas mūža saucis Mājās.

Latvijas Baptistu draudžu savienība izsaka līdzjūtību dzīvesbiedrei Rutei un visai plašajai ģimenei.

Mācītāja Jāņa Šmita vārds un darbi ir plaši pazīstami – Latvijā, Vācijā, ASV un Kanādā, latviešu, angļu un krievu valodās runājošo ticīgo vidū. Vīrs ar plašu sirdi, ar nenogurstošu vēlmi pasludināt Evaņģēliju.
Latvijas baptistu draudzes ir pateicīgas par lielo garīgo, ideju un finansiālo ieguldījumu –
- kalpojot kā mācītājam Siguldas, Dundagas, Aizputes un Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzēs;
- aktīvi piedaloties baptistu draudžu kopdarbā un pildot LBDS bīskapa pienākumus no 2002. līdz 2006. gadam;
- gatavībā ciest Evaņģēlija dēļ, zaudējot mācītāja apliecību padomju varas laikā Latvijā un dodoties piespiedu emigrācijā;
- Pestīšanas Tempļa atgūšanā, iekārtošanā un draudzes izveidē 1990-to gadu atmodas laikā;
- Angļu-Amerikas misiones biedrības darbības atjaunošanā;
- baptistu kopdarba inteliģences celšanā – iegūstot Teoloģijas maģistra un doktora izglītību; apgūstot angļu, vācu, krievu un esperanto valodas;
- Bībeļu un Dziesmu grāmatu draudzēm sagādē un iesūtīšanā Latvijā padomju varas gados;
- Jaunās Dziesmu grāmatas draudzēm izdošanu 2008. gadā;
- nozīmīga mēroga finansu palīdzības organizēšanā un sniegšanā draudzēm Latvijā evaņģelizācijas un misijas darba veikšanai;
- rādot kristīgās un nacionālās stājas priekšzīmi jaunajai paaudzei.

Droši vien jūs katrs vēl varētu pielikt klāt savas atmiņas un garīgi saņemto. Līdz ar aizlūgšanu izteicam pateicību Dievam par Dieva vīru, brāli Kristū un viņa nesto svētību.

LBDS padome

← Citi raksti