Dieva mīlestības sagūstīts

Ievietots: 18.05.2022 / LBDS ziņas

Liepājas Karostas topošajā draudzē 15. maijā notika sludinātāja Mārča Dejus ordinēšanas dievkalpojums par LBDS mācītāju.

“Bībele runā par mīlestību, kas nekad nebeidzas. Tā ir Dieva mīlestība, ko Dievs uz mums ir parādījis caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Šī ir mīlestība, kas sagūsta tā, ka tu vēlies atdot savu dzīvi Dievam. Šī mīlestība ir mani sagūstījusi, un tāpēc es šodien esmu šeit,” atklājot svētku dievkalpojumu, teica Mārcis Dejus. Pabeidzis arhitektūras studijas un veiksmīgi uzsācis profesionālo karjeru, Mārcis Dejus saņēma aicinājumu garīgajam darbam un 2009. gadā uzsāka mācības Baltijas Pastorālajā institūtā, un 2010. gadā tika licencēts par LBDS sludinātāju. Jau vairāk nekā desmit gadus Mārča Dejus un viņa ģimenes kalpošana noris Liepājā, Karostā, dažādos veidos aizsniedzot vietējos iedzīvotājus ar vēsti par Dieva mīlestību.
Aizlūgumu par Mārci un Agnesi Dejus vadīja bīskaps Kaspars Šterns, Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš un Garīdznieku brālības Dienvidkurzemes reģiona vadītājs Egils Ķeiris. Mācītājs Mārcis Dejus ir apņēmības pilns kalpot, lai Liepājas Karostā būtu draudze, kas pielūdz Dievu, mācās no Bībeles un kalpo cits citam, draudze, kur cilvēki top par Kristus mācekļiem!

← Citi raksti