Celsimies un celsim! – LBDS kongress 2012

Ievietots: 07.05.2012 / LBDS ziņas

Mīļie brāļi un māsas draudzēs!

Aicinām draudzes delegātus un viesus uz LBDS Kongresu, kur visi kopā varēsim atkal satikties un būt sadraudzībā, kopīgi domāt un spriest par kādiem jautājumiem, kā arī varēsim lūgt Dievu un pateikties Viņam!

Gadskārtējais LBDS kongress notiks 2012. gada 18. un 19. maijā, Savienības namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

Un viņi sacīja: "Celsimies un celsim!" Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.
(Nehemijas 2:18)

KONGRESA PROGRAMMA

PIEKTDIEN, 18. MAIJĀ

9:00 Reģistrācija, kafija
10:00   1. sēde. Vada LBDS sludinātājs Pēteris Tervits

Kopdziesma
Svētbrīdis. Vada mācītājs Kaspars Šterns
Kongresa atklāšana
Kongresa konstruēšanās
Viesu sveicieni
Pateicība par mūža ieguldījumu
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Muzikāls priekšnesums
Lūgšana
Mandātu komisijas ziņojums
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS    
Kopdziesma

11:30 Kafijas pauze

12:00 Saruna par LBDS nākotnes redzējumu:  1. sesija.
Vada LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

13:30 Pusdienas


PIEKTDIEN, 18. MAIJĀ

14:30  2. sēde. Vada mācītājs Edgars Godiņš

Kopdziesma
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS
Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par 2013. gada komisiju kandidātiem
Komisiju vēlēšanas
LBDS Satversmes labojumi: debates un balsojums
LBDS Revīzijas komisijas ziņojums
LBDS jaunais draudžu iemaksu modelis un finanšu darbības virzieni

Informācija, lūgšana

16:00 Kafijas pauze

16:30 Saruna par LBDS nākotnes redzējumu:
 2. sesija. Vada LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

17:30 Prezentācija sakarā ar Lielirbes baptistu baznīcas atklāšanu muzejā

18:00-19:00  Referāts “Garīgajam semināram – 90”.   
Prezentē mācītājs Oļegs Jermolājevs


SESTDIEN, 19. MAIJĀ

9:00 Reģistrācija, kafija
9:30  3. sēde. Vada mācītājs Edgars Mažis

Muzikāls priekšnesums
Svētbrīdis. Vada mācītājs Ilmārs Hiršs
Muzikāls priekšnesums
Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
LBDS Padomes locekļu sveikšana un aizlūgums

10:40 Saruna par LBDS nākotnes redzējumu: 3. sesija.
Vada LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

Debates, kolekte
Informācija, kopdziesma

12:10 Pusdienas

13:00 Semināri / Darbnīcas
“Īsta brīvība”, “Alfa kurss”,
“Jaunu draudžu dibināšana”, “Dieva stāsts”,
“Timoteja skola”, “Laulāto kurss”, “Patiesa finanšu brīvība”

14:00 Noslēgums.
Lūgšanu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
Vada LBDS bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns

← Citi raksti