Bīskapa Pētera Sproģa uzruna LBDS kongresā

Ievietots: 11.06.2014 / LBDS ziņas

Piedāvājam ieskatu bīskapa runas atstāstā. Paldies Elzai Rozei par tā sagatavošanu.

Šajā uzrunā sniegšu atskaiti, kas nebūs tikai atskats uz pagājušo gadu, bet uz astoņiem gadiem, jo šodien nenoslēdzas tikai ikgadējais Kongresa gads, bet mans otrais termiņš bīskapa amatā.

Vispirms sveicu jūs no savas ģimenes un gribu pateikties par lūgšanām, kuras jūs joprojām turpināt lūgt.

Paskatīsimies, kur mēs esam kopumā kā draudžu savienība. Mūsu draudzēs ir jāturpina iedzīvināt mūsu trīs vērtības (kristocentrisks, pavairoties spējīgs, misionāls) un pieci virzieni (bērni, vadītāji un garīdznieki, jaunieši, draudžu atjaunotne un draudžu dibināšana), un vēlos jums pastāstīt, kā kopumā mums gājis šos astoņus gadus.

Paldies LBDS kalpošanas nozarēm, kas kopumā pieaug un nobriest savā kalpošanā. Darbs tiek darīts mērķtiecīgi. Prieks, ka klāt nākusi jauna iniciatīva - Teoloģiskā komisija, ko vada Dr. Ilmārs Hiršs. Prieks par Jaunatnes apvienību, kas atradusi jaunas perspektīvas, kā arī prieku kalpošanā.

Atskatoties uz bīskapa darbu, [jāsaka, ka] Baltijas Pastorālais institūts (BPI) ir pats nozīmīgākais, lai draudzes nepaliktu bez mācītājiem. Skatoties uz mācītāju trūkumu draudzē, tika izveidota  šī skola, lai sagatavotu jaunus vadītājus draudzēm. Nepietiek tikai, ka sagatavojam mācītājus, bet ir jādomā par citām nozarēm, ko varam darīt, lai atbalstītu draudzes. BPI Pastorālās kalpošanas programmu ir absolvējuši 32 studenti un 17 studenti turpina studijas. BPI viennozīmīgi ietekmē draudzes, un mēs cenšamies nemitīgi uzlabot darbu, esam atvērti jauniem ierosinājumiem un pateicīgi par lūgšanām. Šobrīd pat ārzemēs mēs tiekam uzlūkoti ar tādu kā baltu skaudību, jo pie mums nāk mācīties jauni cilvēki. Esmu pateicīgs visiem pasniedzējiem un vadībai, īpaši Līvai Fokrotei, kura ieguldījusi milzīgu darbu šajā jomā. Garīdznieku izaugsmes process nav ātrs. Vadītāji un ozoli aug lēni, tikai sēnes aug ātri. Mudinu draudžu vadītājus izteikt aicinājumu un sniegt iedrošinājumu jauniešiem studēt BPI. Pozitīva ir tendence, ka pašlaik garīdznieku vidējais vecums ir 45 gadi, 2006. gadā tas bija 50 gadi. Daudzās valstīs ir semināri, kas ir knapi dzīvi. Dievs ir svētījis mūs, tāpēc mums tas ir jānovērtē. Pašlaik tiek veidota jauna studiju grupa BPI, kas mācības uzsāks septembrī.

BPI Muzikālo vadītāju skolā (MVS) ir mācījušies 106 audzēkņi, šogad ir 18 absolventi. Mūzikas joma ir būtiska kalpošana, par to ir jāmācās. Par BPI MVS izveidi liela pateicība pienākas Mārim Dravniekam un Rudītei Tālbergai. 
Bērnu kalpošanas jomā tikai izveidota BPI Timoteja skola, ko absolvējuši pirmie 14 kalpotāji. Šobrīd tiek veidota jauna grupa, - lūdzu, sūtiet cilvēkus mācīties, jo šis darbs ir ļoti svarīgs. Paldies vadītājai Esterei Rozei.

BPI DRAFTS ir nozīmīgs kalpošanas darbs, lai pusaudžu vecuma jaunieši neaizplūstu prom no aicinājuma, lai palīdzētu viņiem atrast Dieva aicinājumu dzīvē. Tas izveidojās, jo redzējām, ka draudzēs trūkst  puišu - viņi atstāj draudzes pusaudžu vecumā. Mēs palīdzam šiem puišiem saskatīt savu aicinājumu. Man ir prieks, ka 140 puiši izgājuši šīs apmācības, daudzi no viņiem turpina mācības BPI. Tiek veidoti BPI DRAFTS nometnes vairāki līmeņi. No tiem, kas piedalās, daudzi iesaistās kalpošanā. Jauni cilvēki izaug par mācītājiem. Liels prieks par Mārtiņu Anševicu, kurš kalpo Limbažu draudzē. Īpaši pateicamies Kasparam Šternam, kurš darbojas šajā jomā un ir bijis neaizstājams. 2015. gadā notiks pirmais DRAFTS angļu valodā, kur piedalīsies ārzemju viesi, kas mācīsies, kā uzrunāt jaunus puišus un virzīt viņus aicinājumā.

Nākamais virziens – BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC izveidots, īpaši domājot par draudzēm, kas vēlas izmaiņas, bet kam īsti neveicas. Lai neveidotos destruktīvas parādības draudzēs, jomās, kur vajadzīgas pārmaiņas, mēs sadarbībā ar Bilu Hoitu esam veikuši komandas apmācību, kura palīdzēs izvērtēt draudzes. Šobrīd ir izvērtētas 6 draudzes. Vajadzību ir daudz, bet mēs nevaram atļauties steigu šajā jomā. Šogad plānots izvērtēt vēl 3 draudzes. Šobrīd jau redzam labus rezultātus izvērtētajās draudzēs, tām tiek sniegts mentorēšanas atbalsts. Īpaši gribu pateikties diviem cilvēkiem - Norai un Igoram Rautmaņiem, kas šo darbu koordinē un veic.

M4 ir apmācība draudžu dibināšanas komandām, ko vada Kaspars Šterns. Tajā ir piedalījusies 21 komanda. Vērtējot pēc iesaistīto kristiešu skaita, šajās grupās pieaugums ir 100%. Vēlos pateikt Kasparam Šternam paldies par šo darbu.

Un BPI bibliotēka ir grāmatu publicēšanas iniciatīva, ko vada Līva Fokrote. Ir izdotas divas grāmatas un sadarbībā ar izdevniecību “Amnis” tiks izdotas vēl citas.

Vēl vēlos informēt par finansēm. Ļoti nozīmīgs faktors, lai tiktu izpildīts Kristus uzdevums un tiktu godināts Dievs, ir finanses. Kad cilvēki pārstāj ziedot, viņi drīz vien pārstāj apmeklēt draudzi. Pozitīvi ir vērtējama tendence, ka draudzes izvēlas dod 10% no saviem ieņēmumiem. Daudz naudas nenozīmē lielus panākumus, taču tas ir signāls, kas parāda attieksmi. Reizēm no finansēm varam secināt, kas cilvēkiem ir  svarīgi. Par spīti krīzei, draudžu iemaksas saglabājušās līdzšinējā līmenī un pagājušajā gadā sākušas pieaugt. Paldies draudzēm par to, un paldies draudzēm, kas pārgājušas uz procentuālu maksājumu sistēmu.

Paldies LBDS izpilddirektorei  Žannai Drūnesei. No LBDS saimnieciskās darbības ieņēmumi pieauguši vairāk nekā 4  reizes. Prieks, ka Savienības nams pats sevi uztur. Ēkas kreisajā spārnā ir īrnieki, bet labajā spārnā - mūsu ofisi un daži īrnieki. Ieņēmumu struktūra ir tāda, ka  papildus piesaistītie līdzekļi ir gandrīz 50% no budžeta, pārējie ir saimnieciskā darbība, saistītās darbības un ziedojumi. Izdevumu struktūra - 30% LBDS apvienībām, “Baptistu Vēstnesim”, 28% draudzēm un  projektiem, 20% saimnieciskās darbības uzturēšanai, 10% izmaksāti pabalstos un pensijās, 11% LBDS darbinieku algās. Savienības budžets kopš 2005. gada ir pieaudzis divarpus reizes. Esam pateicīgi, ka ziedotāji uzticas un tic. Paldies visiem, kas ziedojuši, - gan Latvijā, gan ārpus tās. Es redzu, ka aiz šiem ziedojumiem ir cilvēki, kas tic. Krīzes laikā mēs neveicām nekādus remontus, bet pagājušajā gadā veidojām uzkrājumu, ar kura palīdzību veicām Savienības nama vestibila remontu, kas savā ziņā ir mūsu vizītkarte.

Prieks par BPI absolvējušiem puišiem: 15 šodien kalpo kā vadītāji, 8 ir jaunu draudžu dibināšanas kalpošanā. Par to varam būt pateicīgi, un es iedrošinu - ļaujiet šiem cilvēkiem kļūdīties, lai viņi iegūst pieredzi, dodiet viņiem otro, trešo un ceturto iespēju. BPI kalpošana ir augusi, liela daļa finansējuma nāk no ārzemēm, bet man prieks, ka pēdējos gados Latvijas ziedotāju summa pieaugusi. Es redzu cilvēkus, kas uzticas un ir gatavi ziedot. BPI darbības un vīzijas rezultātā garīdznieku vidējais vecums ir pazeminājies, kas ir labi, jo tas nozīmē, ka mums ir brāļi, kas var veikt tēva funkcijas un ir arī „dēli”.

Pirms astoņiem gadiem mēs sapratām, ka mums drīz vairs nebūs daudz mācītāju. No tiem, kas kalpoja 2006. gadā, 42 (jeb puse) šodien kalpošanā vairs nav. Prieks par to, ka 42 garīdznieku vietā nākuši 45 jauni kalpotāji. Mūsu vidū ir brāļi, kas atsaukušies, taču joprojām trūkst cilvēku, kas gatavi kalpot. Par katru, kas ienācis kalpošanā, mēs esam pateicīgi.

Draudžu locekļu skaits bijis stagnējošs. Taču es domāju, ka mēs piedzīvosim straujāku kāpumu nākamajos gados. Kopš 2010. gada skaitļi pieaug, bet tie ir tikai cipari. Vairākas draudzes veikušas revīziju un, par spīti tam, draudžu locekļu skaits mazliet pieaudzis.

Paldies LBDS komandai, bet īpaši - paldies draudzēm, jo īstā frontes līnija ir draudzēs, nevis Savienībā. Reālais darbs ir draudzēs. Paldies visiem, kas pārvarējuši savu nedrošību un citas problēmas. Paldies ziedotājiem, nozaru vadītājiem, un paldies Dievam, kas, par spīti mūsu nepilnībām, ļāvis darbam turpināties.

Viens no mūsu redzējumiem ir 100 jaunas draudzes 10 gados. Tā joprojām ir vīzija, kas noteikti īstenosies, es tam ticu. Mums jābūt pacietīgiem, jo vīziju sasniegt ir grūtāk nekā apzināt grūtības. Mūsu mērķis ir būt ar paliekošu ietekmi, tāpēc jāizvērtē mūsu draudzes dibināšanas pieredze, konteksts, kurā atrodamies, un tā iespējas. Ir rezultāti, tāpēc ir jāturpina iet šajā virzienā. Pateicoties M4, Latvijā tiek dibinātas jaunas draudzes. Mūsu pieredze draudžu dibināšanā bija niecīga (lai gan baptistu kustība aizsākās kā draudžu dibināšanas kustība), pašlaik mēs to mācāmies pilnīgi no jauna. Pateicoties M4 Latvijā, mūsu pieredzi pārņem Igaunija un Čehija. Paldies brāļiem un māsām, kas ir šajā kalpošanā.

Garīdznieku aprūpe ir viena lieta, kas nav tik ļoti izdevusies. Sabiedrības spiediens uz mācītāju šobrīd ir lielāks nekā agrāk. Ir daudz faktoru, kas kavē mācītāju aprūpi.  Mums ir jāmeklē iespējas, kā labāk iedrošināt un atbalstīt garīdzniekus. Paldies Edgaram Mažim, kas veicina šo darbu un darbojas Garīdznieku brālībā. Paldies par laulību semināriem, kurus viņš veido kopā ar savu sievu Kristīni Maži. Viens no veidiem, kā uzlabot garīdznieku aprūpi, būtu Sabata programma - iespēja 7 nedēļas pavadīt prom no draudzes, lai atjaunotos, nedomājot par ikdienas rūpēm. Vēlos arī aicināt, lai mums, skatoties uz Miķeļa Titova piemēru, ir “mēs”, nevis  “mēs-viņi” attieksme, lai mēs būtu “mēs visi kopā’’,  nevis katrs par sevi. Būt gataviem skatīties, ko mēs varam darīt, kā mēs varam viens otru atbalstīt.

Mēs vēlamies arī aktivizēt draudžu vizitācijas. Man ir izteikts aicinājums kandidēt uz bīskapa amatu atkārtoti. Ja jūs lemsiet, ka es turpinu darbu kā bīskaps, tad es vēlos aicināt Edgaru Godiņu uzņemties bīskapa vietnieka amatu ar atbildību tieši par draudžu vizitācijām. Septembrī darbu sāks arī cilvēks, kurš būs atbildīgs par draudžu priekšnieku apmācību un aprūpi.

Finanses, jaunas programmas ir labas un vajadzīgas, taču tam visam ir nozīme, ja mums ir veselīgs kodols. Svarīgākais jautājums ir: kas ir mūsu ticības avots un cik tīrs un patiess tas ir. Ko mēs varam piedāvāt cilvēkiem - vai mums ir žēlastības piedāvājums? Izaicinājums ir nevis runāt pareizas frāzes, bet sastapties ar Dievu. Patiess piedzīvojums ar Dievu, kas caurstrāvo tavu dzīvi, lai tu vari dot Dzīvības maizi citiem, lai mēs varam iet un nepagurt. Bet svarīgāka ir sastapšanās ar Dievu – tad  Dievs kļūst par darbības vārdu, nevis lietvārdu, par procesu, nevis rezultātu, par personīgām attiecībām, nevis ideju.

Nedosim pasaulei lētas atbildes, kuras pašiem nedarbojas. Netēlosim gudros, bet saglabāsim bijību, lai tā maina tevi un tavu dzīvi. Jēzus saka: “Seko man!” Tā ir vienīgā pielūgsme, kas Jēzu interesē. Kur cilvēks ir patiesi gudrs, viņš apzinās, ka patiesībā zina ļoti maz. Tas ļauj saglabāt pazemību un bijību Dieva priekšā.

Netiesāsim pasauli, tas nav mūsu uzdevums. Tas pieder Dievam. Mūsu aicinājums ir mīlēt cilvēkus. Īsta pilnība ir Jēzus, kas ienāk grēcīgā pasaulē un mīl grēciniekus, taču ne grēku. Netiesāsim, neatriebsim - atstāj to visu Dieva rokās. Cilvēkus veido liela mīlestība un lielas ciešanas, pārējais ir iemācītas manieres. Mēs neviens nemeklējam ciešanas, tādēļ viss, ko varam darīt, ir meklēt mīlestību, kas maina mūs. Nevis ar tiesāšanu, bet ar atjaunotu skatu mīlēt un būt līdzās cilvēkiem. Tur, kur mīlestība pazūd, ienāk tiesāšana, vērtēšana. Mūsu primārā atbildība ir meklēt savas sirds centru. Ja ar centru viss būs kārtībā, arī ar pārējām lietām viss būs kārtībā.

← Citi raksti