Bīskapa paziņojums

Ievietots: 02.01.2018 / LBDS ziņas

Šajos gados daudz ir noticis pasaulē, Latvijā, LBDS, Baltijas Pastorālajā institūtā un manā personīgajā dzīvē. Es esmu gandarīts par kopīgi paveikto darbu un ticu, ka liela daļa no iesāktā un paveiktā redzamākos augļus nesīs turpmākajos gados un paaudzēs. Piedodiet kļūdas, kuras pieļāvu, un, piedodiet, ja esmu darbu kavējis, nevis veicinājis. Jūsu atbalsts, sirsnība un aizlūgšanas man vienmēr ir nozīmējušas daudz un nozīmēs arī turpmāk. Paldies jums par atbalstu, mīlestību un kalpošanu!

Domājot, izvērtējot un lūdzot Dievu, es esmu sapratis, ka man uzticētais laiks bīskapa amatā un atbildībā noslēdzas. Par to paziņoju jums ar zināmām skumjām, jo saprotu, ka manā dzīvē noslēdzas kāds nozīmīgs posms. Reizē izjūtu arī dziļu garīgu prieku, jo zinu, ka Dievs mani un mūs katru vada uz savu Gaismu un Dzīvību. Neaprakstāmi ir tie brīži, kad, vēl esot laika un miesas iesprostoti, paceļamies augstāk pretī Dievam, lai nojaustu un piedzīvotu, ka laika un nāves nemaz nav. Kristus ceļš, pa kuru Viņš mūs vada, ved pāri visam cilvēciskajam un piezemētākajam.

Īpaši pateicīgs es esmu saviem tuvākajiem – savai ģimenei. Ļoti novērtēju un esmu pateicīgs par sadarbību ar mūsu LBDS un BPI komandām, kurās ir daudz apdāvinātu un gaišu cilvēku. Viņu spēkiem LBDS kopdarbs ir ne tikai virzījies uz priekšu, bet arī bijis patīkams, prieku un gandarījumu nesošs. Paldies no sirds par jūsu attieksmi, problēmās vienmēr meklējot iespējas! Esmu priecīgs, ka varēju ar jums strādāt un iedvesmoties no jūsu radošuma, pašaizliedzības un mīlestības pret Dievu un cilvēkiem.

Ja nākamais LBDS bīskaps un Padome uzskatīs, ka varu būt noderīgs mūsu kopdarbā, tad labprāt turpināšu dot savu pienesumu, vadot Baltijas Pastorālo institūtu un atbalstot citas iniciatīvas.

Novēlu Dieva gudrību, drosmi un mīlestību LBDS vadībai, veidojot baptistu draudžu kopdarbu nākamajos gados un paaudzēs. Turklāt īpaši vēlos uzsvērt vārdu “paaudzēs”, jo uzskatu, ka mums ir nepieciešama tieši ilgtermiņa domāšana un ieguldījums, nevis īslaicīga popularitāte un atzinība. Jūsu katra pienesums un atbalsts arī turpmāk būs ļoti būtisks un izšķirošs.

Pateicībā,

Pēteris Sproģis

LBDS bīskaps

 

← Citi raksti