Bīskapa Kaspara Šterna vēstule draudzēm

Ievietots: 17.06.2018 / LBDS ziņas

Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Šis Kongress bija ļoti nozīmīgs, jo ar jūsu atbalstu esmu ievēlēts par LBDS bīskapu uz turpmākajiem četriem gadiem. Vēlos pateikties jums par jūsu atbalstu - ticu, ka tas ir atbalsts nevis man kā personai, bet tam redzējumam, ko Dievs ir licis manā sirdī, lai mūsu Savienībā būtu stipras, augošas draudzes, kas pavairojas un kurās ir garīgie vadītāji, kas rūpējās par savām draudzēm. Paldies arī visiem tiem, kas balsoja “pret”, – arī tas mani motivēs jūsu “pret” pārvērst “par”.

Būšu pagodināts jūs satikt bīskapa inaugurācijas dievkalpojumā 17. jūnijā plkst.11:30 Rīgas Mateja baptistu baznīcā.

Esmu ļoti pateicīgs mūsu iepriekšējam vadītājam, bīskapam emeritus Pēterim Sproģim par uzticīgo kalpošanu 12 gadu garumā. Viņš spēja iedot mūsu Savienībai un draudzēm jaunu redzējumu un spēja mūs ne tikai aizraut, bet arī īstenot to. Viņa vadībā ir paveikts nozīmīgs darbs, un es esmu par to pateicīgs Dievam, jo bez Viņa nekas no tā nebūtu iespējams.

Taču mēs nedrīkstam apstāties pie tā, kas ir sasniegts - mums ir jāvirzās uz priekšu. Arī turpmāk mūs sagaida atbildīgs darbs.

Kā jau teicu savā uzrunā Kongresā, mums ir svarīgi turpināt mūsu garīdznieku un draudžu vadītāju rekrutēšanu un apmācīšanu. Tādēļ septembrī mācības uzsāks jauna BPI Pastorālās kalpošanas programmas grupa. Aicinu visas draudzes aktīvi iesaistīties jaunu studentu piesaistīšanā. Ir iesākts darbs pie garīdznieku un draudžu vadītāju tālākizglītības interneta vidē, kuras nosaukums ir “BPI Platforma”. Tuvākajā laikā arī izstrādāsim sabata programmu draudžu garīdzniekiem.  

Lai mūsu draudzes būtu augošas gan skaitā, gan garīgajā spēkā un briedumā, mums ir jāturpina meklēt veidi, kā tām palīdzēt atjaunoties un stiprināties. Lai notiktu pārmaiņas, vispirms ir jāierauga sava pašreizējā situācija, izvērtējot sevi. Iedrošinu draudzes nebaidīties no izvērtēšanas un mentoringa atbalsta iespējām, ko piedāvā BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC. Tajā pašā laikā esmu atvērts jaunām idejām un iespējām, kā mūsu draudzes stiprināt vēl labāk.

Mūsu draudžu Savienībā ir 91 unikāla draudze. Mūsu draudzes ir dažāda izmēra un ar atšķirīgiem teoloģiskiem akcentiem. Tomēr ir svarīgi, ka, apzinoties atšķirības, mēs uztveram viens otru nevis kā konkurentus, bet kā brāļus un māsas - kā vienu ģimeni. Tas nozīmē, ka mēs uzņemamies rūpes viens par otru - lūdzot Dievu, praktiski kalpojot un sniedzot arī finansiālo atblastu. Aicinu mūs visus izvērtēt, kāda ir mana un mūsu draudzes atbildība šajā ģimenē. Kāds ir mans pienesums? Būsim draudzes, kas ne tikai sagaida atbalstu no citiem, bet kas dod un svētī viena otru. Savienība būs tik stipra, cik stipras būs mūsu draudzes. Atbalstīsim mūsu kopdarbu! 

Es ticu, ka mūs sagaida četri aizraujoši un darbīgi gadi. Tas nenozīmē, ka netiks pieļautas kļūdas vai ka nebūs grūtību. Taču, ja mums būs ticība Dieva dotai vīzijai, Viņa Gara spēkam un vadībai, kopā mēs kļūsim par stiprāku ģimeni.

Dieva svētības vēlot,
LBDS bīskaps Kaspars Šterns

← Citi raksti