Bīskapa A.Šterna pieminekļa atklāšana

Ievietots: 29.05.2013 / Garīdznieku brālība

Jau pagājuši trīs gadi, kopš Dievs sauca Mājās bīskapu emeritus Andreju Šternu. Ar savu nopietno ticības dzīvi un kalpošanu viņš bija iemantojis mūsu mīlestību un cieņu.

Garīgo darbu sācis kā sludinātājs Pitraga draudzē, jau drīz tika ievēlēts par Latvijas Baptistu brālības Padomes locekli, Garīdznieku komitejas locekli, vēlāk vadītāju, par LBDS bīskapa vietnieku, vēlāk bīskapu un Garīdznieku brālības priekšsēdētāju.

Šī gada 1. jūnijā ir trešā Andreja Šterna aiziešanas gadskārta. Viņa ģimene ir izveidojusi pieminekli, un mēs varētu sanākt, lai atcerētos šo pazemīgo Dieva kalpu un iesvētītu šo piemiņas vietu. Tas notiks 1. jūnijā plkst. 15:00 Melnsila kapos. Pēc piemiņas brīža kapos – sadraudzība “Lakšmaņu” mājās.

A. Šterna kapu vietas izveidei vēl būtu vajadzīgi līdzekļi. Ja Jūs vai Jūsu draudze vēlētos atbalstīt šo labo darbu, gaidīsim Jūsu ziedojumu LBDS kancelejā vai kontā.

Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!” (Ebrejiem 13:7)

← Citi raksti