Bībeles svētki 2011

Ievietots: 15.08.2011 / LBDS ziņas

Šogad 6. augustā Rīgā, Doma laukumā un citās vietās notiks BĪBELES SVĒTKI 2011. Svētku organizatorisko pusi nodrošina Latvijas Evaņģēlisā alianse (www.lea.lv) kopā ar visām kristīgajām konfesijām, sadarbojoties arī ar Latvijas Kristīgo radio, Latvijas kristīgo misiju, E.Glika muzeju, Latvijas Bībeles biedrību, Rīgas doma baznīcu, Latvijas kristīgo studentu brālību, SIA Norgate, CBMC, Dad cafe.

Bībeles Svētku mērķis ir uzrunāt par garīguma un morāles vērtību  nozīmi katra cilvēka dzīvē un sabiedrībā kopumā, veicināt ģimenes pamatvērtības, garīgās vērtības, sabiedrības vienotību, kā arī atjaunot cerību, ticību un mīlestību. Apliecināt Bībeles nozīmīgumu cilvēku dzīvē. Nest Labo vēsti pasaulei atraktīvā un saprotamā veidā. Atraisīt Valstības un Dieva mīlestības smaržu Vecrīgā.

Vēlamies arī, lai šie ir lieli svētki visai Kristus miesai Rīgā, Latvijā, tāpēc aicinām ikvienu brāli un māsu ņemt dalību un ar savu klātbūtni atbalstīt šos svētkus, jo arī tā ir liela liecība pasaulei (Vēstule Efeziešiem 4:4).

BĪBELES SVĒTKU 2011 APRAKSTS

"Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. –Mateja 5:13-16"

1. PROGRAMMA BĒRNIEM

VIETA: Rīgas Doma dārzā, Doma laukums 1 
LAIKS: 6.augusts, pl. 11-18
Programmā:

Atraktīvā, bērniem pievilcīgā vidē, norisināsies dažādas spēles un iepriekš sagatavotas uzdevumu stacijas, kuras vadīs skolotāji, ģērbušies dažādos vēstures laikmetu tērpos.
Dienas laikā plānotas arī divas leļļu teātra „Maska ”izrādes „Es un Dievs, mēs esam draugi”. 
Nodarbības ar skolotājiem:

•    „Piedzīvojums ar Bībeli”- Šis projekts piedāvā ar 56 atraktīvu kustību palīdzību iemācīties Vecās Derības vēsturisko notikumu pareizo secību un ar 50 kustībām iemācīties Jaunās Derības notikumus; pārzināt Vecās Derības un Jaunās derības vēsturisko karti; uzzināt kā Vecā Derība un Jaunā Derība tiek iedalīta un īsumā par ko tiek runāts katrā grāmatā, vadīs sertificēti kristīgās mācības skolotāji. 
•    Lai atklātu Bībeles stāstus, Godly Play stundas gaitā sava nozīme ir gan vārdiem, gan klusumam, gan simboliem. Klases telpas, stundas tempa un izmantoto materiālu mērķis ir parādīt bērniem citādāku pasauli – bez steigas, kur klusumā, mierā un ar lietām nepārsātinātā vidē bērni var tuvoties Dieva klātbūtnei. Godly Play metodē bērni lieto visas savas maņas un tā drīzāk ir nevis stunda, kur kāds stāsta par Dievu, bet stunda, kur bērni paši piedzīvo Dievu.
Katram Bībeles stāstam ir lellīte vai attēli, kas palīdz to uztvert, katrs stāsts glabājas savā kastē un katram ir noteikta vieta, lai bērni vienmēr zinātu, kur to atrast un varētu ar stāstu spēlēties.

U.c. pārsteigumi bērniem.

2. IZSTĀDE

VIETA: Rīgas Doma Marijas kapelā, Doma laukums 1:
LAIKS: 6.augusts, pl. 11-16
Programmā:

No E.Glika muzeja deponētas Bībeles. Ernesta Glika Bībeles muzejs ir vienīgais šāda veida muzejs Eiropā.
Materiāls par Svēto Turīnas līķautu – Kristus nāves un augšāmcelšanās spilgtākais liecinieks. 
Šodien daudzi cilvēki vairs neapzinās, ka kristīgās ticības centrā ir krustā sistā un augšāmceltā Jēzus persona. Lai cilvēks vieglāk rastu kontaktu ar Pestītāju, dievišķā Apredzība līdz mūsdienām ir saglabājusi Viņa ciešanu un nāves satriecošu atainojumu. To varam vērot uz Līķauta, kurā pēc nāves guldīja Jēzus miesu. Var teikt, ka Līķauts ir piektais ‘Evaņģēlijs’, kas rakstīts nevis ar tinti, bet gan ar Kristus asinīm, kas izlietas mūsu pestīšanai.

3. SEMINĀRS „PIEDZĪVOJUMS AR BĪBELI” SVĒTDIENAS SKOLAS UN KRISTĪGĀS MĀCĪBAS SKOLOTĀJIEM

VIETA: LELB, Virsvaldes zālē, M.Pils ielā 4:
LAIKS: 6.augusts, pl. 10-12
Programmā:

„Piedzīvojums ar Bībeli” ir projekts, kas dod brīnišķīgu un radošu iespēju svētdienas skolotājiem, kā arī kristīgās mācības skolotājiem valsts skolās mācīt bērniem par Dieva brīnišķīgo mērķi mūsu dzīvē caur atraktīvām drāmām un aizraujošām kustībām. 
„Piedzīvojums ar Bībeli” projekts ir izstrādāts tā, lai bērniem būtu interesanti lasīt Bībeli un tajā atrast un saskatīt Dieva patieso raksturu. Vizuālā lielā grāmata (t.i. Bībele), kas ir gandrīz tikpat liela, kā bērna augums, ir izveidota ļoti kreatīvi un ir pildīta ar vizuālām interesantām mantām, kas bērnu acis aizrauj un tādā veidā palīdz vieglāk atcerēties notikumus, personāžus un lietas, kas saistās ar attiecīgo Bībeles grāmatu.
„Piedzīvojums ar Bībeli” ir projekts, kas Latvijā ir jau realizēts Rēzeknē, Liepājā un Rīgā un skolotāji ir sajūsmā par šāda veida kristīgās mācības pasniegšanu. Paši skolotāji ir bijuši ieguvēji un ieguvuši jaunas zināšanas par Veco Derību.  
Šis projekts piedāvā ar 56 atraktīvu kustību palīdzību iemācīties Vecās Derības vēsturisko notikumu pareizo secību un ar 50 kustībām iemācīties Jaunās Derības notikumus; pārzināt Vecās Derības un Jaunās derības vēsturisko karti; uzzināt kā Vecā Derība un Jaunā Derība tiek iedalīta un īsumā par ko tiek runāts katrā grāmatā; 
Ar semināra palīdzību jūs iegūsiet zināšanas kā šo informāciju pasniegt bērniem viņiem saprotamā valodā ar aizrautīgām drāmām un interesantām metodēm. Savukārt bērnu programmas laikā jums būs iespēja redzēt šo projektu jau praktiskā pielietojumā ar bērniem, kas atradīsies Doma laukumā. 
„Piedzīvojums ar Bībeli” atdzīvina Bībelē notiekošos notikumus un atgādina par Dieva mīlestību uz viņa bērniem.
Šīs programmas autors ir Zviedru mācītājs Jonas Magnusson.

4. „DOMINO AR MĀCĪTĀJU”

VIETA: Basteja parka zālienā, netālu no Brīvības pieminekļa:
LAIKS: 6.augusts, pl. 11-14
Programmā:

Stilizēta āra kafejnīca, kurā ir iespēja jebkuram interesentam satikt macītāju (būs mācītāji no dažādām konfesijām) un uzdod visus interesējošos jautājumus par Dievu un dzīvi, uzspēlējot domino spēli.Viens gājiens, viens jautājums.
Būs arī īpaši sagatavoti dzērieni ar uzrakstu: Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Jezus.

4. JAUNIEŠU INICIATĪVA – ar FLASHMOB uzdevumiem

VIETA: Vecrīga, piecas vietas Doma laukuma tuvumā
LAIKS: 6.augusts, pl. 13-15
Programmā: 
Pieci iepriekš sagatavoti uzdevumi, kurus konkrētā laikā un vietā, bet pēkšņi, sinhroni veic jaunieši. Uzdevumi būs 5 izvēlētas Bībeles rakstu vietas. 
Mērķis pievērst apkārtējo uzmanību un radošā veidā atspoguļot Bībeles aktualitāti jauniešu vidū. 
Uzdevumu norises laikā tie tiks filmēti un tiešā translācijā pārraidīti uz lielo ekrānu centrālajā svētku vietā – Domu laukumā.
Piedalās jaunieši no dažādām draudzēm.

5. ATKLĀSMES TELTS

VIETA: Doma laukums
LAIKS: 6.augusts, pl. 12-19

Mērķis: vieta – telts Doma laukumā, kurā ir iespēja uzzināt vairāk par Svētajiem rakstie. Telts noformējums arī būs veidots tā, lai akcentētu Svētos rakstus. Kā arī būs vairākas aizlūgšanas komandas (no dažādām konfesijām), kuras gatavas kalpot katram, kurš vēlas līdzdalīt savas vajadzības un saņemt lūgšanu, padomu, atbildi uz jautājumu.
Domu laukumā būs arī jaunieši T-kreklos ar uzrakstu: "Lūdziet un jums dos" (Mt 11, 7). Viņi dos iespēju cilvēkiem uzrakstīt savu lūgšanas vajadzību, kurus ieliks lūgšanas kastītē. Kādam tas varētu būt pirmais ticības solis.
Jaunieši sastaptajiem cilvēkiem dalīs nodrukātas lapiņas ar Dieva vārdu.
Vakara koncerta laikā būs aizlūgšanas brīdis, kurā visi kopā par šiem savāktajiem nodomiem aizlūgs.

7. SVĒTKI DOMA LAUKUMĀ

VIETA: Doma laukums, skatuve
LAIKS: 6.augusts, pl. 14-18.30
Programmā:

Plkst. 14.00-16.00 uz lielās svētku skatuves muzikāli priekšnesumi un informācija par pasākuma svētku norisi. Video materiāli par Dieva vārda spēku, par Bībeli.
Plkst.16.00 oficiāla svētku atklāšana
Plkst.16.15-18.30  svētku koncerts- apvienotais draudžu koris diriģenta A.Āboliņa vadībā kopā ar ritmu grupu (Oskars Sproģis, Māris Riekstiņš, Liene Dravniece:akardeons, Anneli:perkusijas)un dažādiem solistiem: Lība Ēce-Kalniņa, Valters Gleške, Kaspars Ezeriņš, Elīna Buce, Santa Lozinska, Kristīne, Andrejs Kočkins u.c..
Sabiedrībā zināmu cilvēku liecības par tikšanos ar Dievu un Bībeles nozīmību viņu dzīvēs.
Svēto rakstu lasījumi.
Kristīgo konfesiju vadītāju svētīšanas vārdi.

8. KONCERTS JAUNIEŠIEM DOMA LAUKUMĀ

LAIKS: 6.augusts, pl. 20.30-23.00

Programmā: 
Jauniešu koncerts ar dažādu kristīgo grupu piedalīšanos, tai skaitā arī grupa „Return band”,  „CHRISTE TEAM” no Lietuvas, Valdis Indrišonaks un draugi, „Kliķi 1:16”, „Rīgas Gospel koris” .

9. AIZLŪGUMI

VIETA: 1.08. Saeima; 2.08. Izglītības ministrija; 3.08  Brīvības piemineklis; 4.08. Rātsnams; 5.08. Prezidenta pils
LAIKS: pl. 18.00-19.30
Mērķis: 
Sanākt un, svētku ietvaros, pasludināt Dieva vārdu pār nozīmīgām iestādēm, kurās notiek svarīgi procesi, kas ietekmē visu sabiedrību, kopīgi lasīt Dieva vārdu - kas vēlas no savām Bībelēm pievienojas, svētīt un aizlūgt.
3.08. pie Brīvības pieminekļa īpašs aizlūgums par Latviju, tautu.

Vairāk informācija drīz sekos www.bibelessvetki.lv u.c.medijos.

Katram no jums arī ir iespēja sēt un atbalstīt šos svētkus finansiāli, ja jūti no Tēva šādu pamudinājumu, tad dari to uz:

Latvijas Evaņģēliskā alianse
Reģ. Nr.: 40008071054
Banka: Swedbanka, HABALV22
Konts: LV91HABA0551004210895
Norāde: ziedojums Bībeles svētkiem


Dieva svētības vēlot un uz tikšanos BĪBELES SVĒTKOS,

LEA viceprezidente
Inga Ziņģe-Pupiņa

Inga.zinge-pupina@lea.lv

← Citi raksti