Baznīcu nakts 2.jūnijā

Ievietots: 01.03.2017 / LBDS ziņas

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Tas ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Nāc un esi viesis - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu.

Ja man būtu 139. psalmā minētie rītausmas spārni vai kā Nils Holgersons varētu lidot zoss mugurā, es 2. jūnija vakarā aplidotu Latviju Baznīcu naktī. No Rīgas aizlaisties uz Rēzekni, kur baznīcas būtu atvērtas vēl Latgales kongresa simtgades noskaņā, tad cauri Viļakai pēc saulrieta paspēt uz Balviem un kopā ar Latgales ļaudīm iet kopā gaismas ceļā no katoļu uz luterāņu baznīcu. Ja žigli spārni būtu, tad pa ceļam no Rīgas vēl Jaunpiebalgā iegrieztos, kur komponists Emīls Dārziņš, padsmitnieks būdams, Sv. Toma luterāņu baznīcā ērģeles spēlējis.

Baznīcu nakts vēlas kalpot Latvijai. Tā, kā šis misijas un kultūras notikums to sāka darīt 2014. gadā: ielūgt cilvēkus uz satikšanos ar Kristīgās baznīcas klātbūtni tuvākajā apkārtnē, iedrošināt draudzes uz atvērtību savas apkaimes ļaudīm, aicināt uz sadraudzību starp konfesijām.

Šogad Baznīcu nakts notiks 2. jūnijā. Līdz 21. martam, kad noslēdzas oficiālais laiks, lai pieteiktu dalību, ir saņemti 164 pieteikumi – 99 luterāņu, 37 katoļu, 15 baptistu, 2 adventistu, 5 pareizticīgo, 2 metodistu, 1 anglikāņu, 1 pestīšanas armijas, 1 grieķu katoļu draudzes dievnams. Visvairāk dalības pieteikumu – 52 – saņemts no Vidzemes, bet vismazāk no Latgales – 14.

Taču Baznīcu nakts turpina aicināt pieteikties vēl citas draudzes, it īpaši Latgalē. Vai piedalīties ir grūti? Ja par pamatu ņem benediktīniešu devīzi ora et labora, tad pieredzētās grūtības daudz lielākā mērā atsver prieks par paveikto. Lūgšana patiesi ir jāliek pirmajā vietā. Saziņā ar Svēto Garu var saņemt īstās idejas, kādai būt draudzes programmai. Tai nav jābūt lielai un grūti organizējamai. Dievkalpojums vai svētbrīdis sveču gaismā, baznīcai piemērotas mūzikas koncerts, piedaloties draudzes mūziķiem vai visiem, stāstījums par dievnamu un draudzi, iespēja padzert tēju un parunāties. Ļoti svarīgs ir garīdznieku atbalsts, izprotot, ka draudze mūsdienu cilvēkam ir aicināta kalpot jaunos veidos. Baznīcu nakts dzimtene ir Austrijas katoļu baznīcā, kardināla Kristofa Šēnborna vadītajā Vīnes diecēzē. Radusies katoļu baznīcas vidē Baznīcu nakts ir ekumenisks notikums, kurā aicināti piedalīties visu kristīgo konfesiju draudžu dievnami.

Mēs dzīvojam laikā, kad visu tiecas izmērīt un noteikt jebkura pasākuma lietderību. To mēdz darīt arī kristīgajā draudzē un baznīcā. Jā, ziedojumus no kolektes ir jāsaskaita precīzi. Bet vai tā jādara ar draudzes misijas kalpošanu? Vai būtu pareizi mērīt Baznīcu nakts “lietderību” kā galveno kritēriju izvirzot draudzes pieaugumu? Baznīcu nakts vēlas kalpot citādāk, nekā to dara Alfa kurss un katehēzes nodarbības, un netiecas šīs kalpošanas aizstāt. Katram no misijas veidiem ir savi uzdevumi un sava nozīme. Baznīcu nakts uzdevums ir aicināt uz pirmo tikšanos, iedrošināt draudzi uz dialogu ar apkārtējo kopienu. Augļi ienākas līdzīgi kā zemkopim Sv. Apustuļa Jāņa vēstulē, kurš “sagaida zemes vērtīgos augļus, ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas.”

Pateicība par katru iespēju kalpot, kāda dota Latvijas draudzēm. Pateicība par katru pieteikumu dalībai Baznīcu naktī. Īpaša pateicība par tiem, kuri nākuši caur kādu garīgu cīņu, izlūgtu paļāvību un “pārkāpšanu sev pāri”. Piesakieties: www.baznicnakts.lv un rakstiet savas domas uz baznicu.nakts@gmail.com. Svētītu Gavēņa laiku.

Jurģis Klotiņš

Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāvis

Pieteikšanās pagarināta līdz 21.martam. Vairāk informācijas: www.baznicunakts.lv

 

← Citi raksti