Bauskas un Skrīveru draudzes lūdz atbalstu draudžu namu atjaunošanai

Ievietots: 18.02.2015 / LBDS ziņas

LBDS ir saņēmusi Bauskas un Skrīveru draudžu lūgumus palīdzēt draudžu namu atjaunošanā

Bauskas baptistu draudze ir neliela – ar aptuveni 20 regulāriem dievkalpojumu apmeklētājiem un svētdienskolu ar 16-18 svētdienskolniekiem.

Mēs ticam, ka Dievs caur mums darīs vēl daudzas lielas lietas, lai nestu Evaņģēlija vēsti Bauskā un tās apkārtnē; lai sabiedrībā stiprinātu kristīgas ģimenes vērtības un vēl daudzas ģimenes varētu atrast ceļu pie Dieva.

Mūsu vīzija ir: sekot Kristum ar visu savu namu.

Mūsu draudzē vienmēr ir bijis aktīvs darbs ar bērniem, gan organizējot regulāru svētdien- skolu, gan dažādus pasākumus un aktivitātes bērniem. Jau 4 gadus ir notikušas Vasaras Bībeles skolas, un tās ir bijušas labi apmeklētas (ap 40 bērnu vecumā no 3-12 gadi).

Mūsu draudzes ansamblis ir aktīvi piedalījies baptistu draudžu kopīgajos muzikālajos pasākumos, kā arī sniedzis priekšnesumus, ciemojoties citās draudzēs. Mūsu sapnis ir iesaistīt ansamblī vēl vairāk pieaugušo, arī tīņu un jauniešu, lai ansamblis varētu aktīvi piedalīties evaņģelizācijas darbā ārpus draudzes.

Draudzē aktīvi darbojas arī vecāko draudzes māsu grupiņa, kas regulāri tiekas lūgšanās un Dieva vārda studijās. Vairāku māsu sapnis ir uzsākt regulāru māsu „klubiņu”, kurā varētu nodarboties ar praktisku kalpošanu, gatavojot dažādus rokdarbus.

Mūsu draudzei pieder salīdzinoši liels draudzes nams, kurā jau 18 gadus noturam dievkalpojumus un svētdienskolu. Mēs šo namu ieguvām kā draudzes māsas dāvinājumu 1995. gadā.

Mūsu vīzija par draudzes namu ir: pilnībā atjaunots draudzes nams ar izveidotām telpām dievkalpojumiem, svētdienskolai, sportam, rotaļām, lūgšanām, atpūtai, dzīvošanai un citām vajadzībām, lai veicinātu dažādu kalpošanas jomu attīstību draudzē un Bauskas pilsētā.

Lai mēs varētu sākt remontēt draudzes namu, steidzami ir nepieciešams uzlikt jumta segumu, jo esošais pagaidu papes jumta segums ir ļoti sliktā stāvoklī, un to praktiski nav iespējams labot. Jau pirms vairākiem gadiem ir iegādāts Ranilas metāla jumta segums, bet mums ir nepieciešama palīdzība pie šī jumta seguma uzlikšanas. Kopējās jumta seguma uzlikšanas izmaksas ir aptuveni 19 000 EUR, no kurām materiālu un tehnikas nomas izmaksas ir 5 199 EUR, bet visu pārēju summu sastāda celtniecības firmas darbaspēka izmaksas.

Mīļie brāļi un māsas Kristū! Mēs vēršamies pie jums ar lūgumu un aicinājumu vienlaicīgi – esiet atsaucīgi un ņemiet dalību mūsu vīzijas īstenošanā! 20 000 EUR savākt naudā - tas ir daudz, bet, piedaloties un palīdzot praktiski ar savu ieguldīto spēku un laiku celtniecības darbos, jūs jau būsiet ziedojuši 14 tūkstošus eiro. Īpaši gribam uzrunāt brāļus Kristū, kam ir kāda pieredze celtniecībā, - tā ir jūsu iespēja kalpot praktiski. Bet darbs atradīsies arī tiem, kam šādas pieredzes nav, kā arī aktīvām, palīdzēt gribošām māsām.

Jumta uzlikšanas un fasādes remonta darbus esam ieplānojuši veikt nākamajā vasarā, un ar jūsu atbalstu ceram līdz tam savākt visus nepieciešamos resursus - gan darbaspēku, gan materiālus.

Ja arī nav iespējams dot nekādu materiālu atbalstu, paturiet mūs savās aizlūgšanās, jo pāri visam ir mūsu visspēcīgais Tēvs, kam pieder visas pasaules spēks un bagātība. Būsim Jums pateicīgi par atbalstu!

Kaspars Kampuss, draudzes priekšnieks, mob. tel. 26161982; e-pasts: kkampuss@llu.lv.

Rekvizīti:
Bauskas Baptistu draudze
Reģ.nr. 90000340058
Konta nr.: LV17HABA0551034549947

Skrīveru baptistu draudze daudz ir lūgusi par dažādām vajadzībām - gan garīgām, gan materiālām, un Dievs ir atbildējis. Arī šoreiz mēs gribam lūgt un savās vajadzībās iesaistīt arī jūs, jo ticam, ka Dievs uzklausīs!

Mūsu rūpes ir par draudzes namu. Skrīveru draudze ir maza (26 draudzes locekļi), bet draudzei pieder ļoti liels draudzes nams. Pašlaik tas ir nepievilcīgs, apdrupis, kurā reti kādam garāmgājējam gribas iegriezties.

Ēkas labajā spārnā atrodas dievkalpojuma zāle, kurā katru svētdienu notiek draudzes sapulces, un vairākas palīgtelpas svētdienskolas vajadzībām, kā arī virtuve, kurā māsas katru svētdienu gatavo zupu.

Mūsu vēlme būtu sakopt draudzes telpas un ēkas fasādi, lai tā iederētos Skrīveru skaistajā dabā, bet tas nav iespējams jumta dēļ. Liels – ap 400 kv. m. (visai ēkai – 1200 kv. m.), plakans, melns, kas saulē uzkarst un aukstumā saraujas, tādējādi rodas plaisas. Katru vasaru cenšamies tās „salāpīt”, taču, uznākot lietum, pa visām spraugām tek iekšā ūdens. Telpas tiek bojātas, viss pelē, un tās nav tīkamas nekādā veidā.

Pirms gada veicām atkārtotu remontu dievkalpojuma zālē, ievietojot piekaramajos griestos nelielas renes, kas novadītu ūdeni, taču hroniskā mitruma dēļ griesti un sienas turpina bojāties. Līdzīga situācija ir visās telpās. Būtu vajadzība tās izremontēt, bet, kamēr nav uzlikts jumts, īsti neredzam jēgu tērēt resursus.

Draudzes nama jumta izbūvei ir gatavs projekts un daļa kokmateriālu. Pavasarī vēlamies uzsākt draudzes nama jumta būvniecību. Esam ļoti pateicīgi brāļiem, kuri ir izteikuši vēlēšanos iesaistīties šajā darbā ar savu profesionālo padomu, roku darbu un materiālu atbalstu.

Mūsu draudzes locekļi pašaizliedzīgi ziedo, un kopā esam savākuši ap 3000 EUR. Kopējie izdevumi jumta būvniecībai varētu sastādīt aptuveni 9000 EUR. Varbūt arī Jūs vēlaties piebiedroties šim darbam ziedojot!  Būsim priecīgi un no sirds pateicīgi!  Jēzus ir teicis: „Lūdziet, tad jums taps dots!” (Lūkas 11:9)

Aivars Grīnbergs, draudzes priekšnieks, mob. tel. 26597632; e-pasts: skribd@inbox.lv

Rekvizīti:
Skrīveru baptistu draudze
Reģ. Nr. 90000357571
Konta nr.: LV52HABA0551034732550

P.S. Ja kādai organizācijai nepieciešamas telpas, zvaniet vai rakstiet! Draudzes namam ir sabiedriskās ēkas statuss.

← Citi raksti