Bauskas draudze aicina palīdzēt būvdarbos

Ievietots: 09.09.2016 / Draudžu ziņas

Atskats par Bauskas baptistu draudzes nama pārbūves projekta pirmā posma - ēkas jumta demontāžas darbiem sadarbībā ar brāļiem no Talequa Oklahomas, Hjūstonas 1.baptistu draudzes un Bevil Oaks baptistu draudzes Teksasā, ASV, un Latvijas baptistu draudžu atbalstu, kas risinājās no 18. jūlija līdz 29. jūlijam.

2016. gada sākumā Bauskas baptistu draudzes mācītājs Raimonds Locs ar dzīvesbiedri Agritu Locu viesojās ASV, Teksasas štatā ar mērķi piesaistīt resursus Bauskas baptistu draudzes dievnama jumta atjaunošanai un ēkas rekonstrukcijai.

Pēc LBDS bīskapa Pētera Sproģa ieteikuma viens no brauciena galapunktiem  bija Oklahomas štata pilsēta Talequa, kur baptistu draudzes ir atvērtas sadarbībai ar Latviju.

Tikšanās reizēs Oklahomas štata pilsētā Talequa notika vairākas prezentācijas, kurās mācītājs Raimonds Locs iepazīstināja vairākas  TBA (Talequa Baptist Assosiation) draudzes ar Bauskas baptistu draudzes projektu draudzes nama atjaunošanai.

Pēdējā tikšanās reizē, klātesot vairākiem ECBA mācītājiem, pēc Joseph W. Taylor (Joe Taylor) ierosinājuma  tika nobalsots par sadarbību un atbalstu Bauskas baptistu draudzei piecu gadu garumā.

Pirmā grupa no ASV plānoja ierasties Latvijā 2016. gada vasarā. Grupas sastāvā tika iekļauti trīs ASV draudžu pārstāvji - no Oklahomas štata Talequa, trīs no Teksasas štata Hjūstonas 1. Baptistu draudzes un pieci no Bevel Oak baptistu draudzes. Jāpiebilst, ka ar Hjūstonas 1. Baptistu draudzi un Bevel Oak baptistu draudzi mācītājs Raimonds Locs jau iepriekš, vairākus gadus ir sadarbojies draudžu projektos Jelgavā, Ziedkalnē un Ainažos.

Lai varētu uzsākt vērienīgos plānotos darbus, bija jāveic arī vairāki „mājasdarbi”- jāatrod jauna vieta, kur Bauskas baptistu draudze varētu pulcēties un noturēt savus dievkalpojumus, jāsagatavo esošais draudzes nams pārbūves darbu uzsākšanai, jāiekārto pagaidu dušas telpas, kur strādniekiem nomazgāties pēc putekļainās darba dienas, jāatrod telpas, kur paēdināt talciniekus, jāsaplāno vīru un sieviešu liecību-lūgšanu vakari, kā arī jāveic priekšdarbi Vasaras Bībeles skolas aktivitāšu sagatavošanā, jo projekta mērķis ir ne tikai draudzes nama pārbūve, bet arī Evaņģēlija pasludināšana pilsētas iedzīvotājiem.

Dievs ir brīnišķīgs, žēlīgs un gādīgs Tēvs, kurš savus bērnus vada un neatstāj vienus.  Viņš norāda gan pareizo virzienu, gan atver durvis un sūta ceļā īstos cilvēkus, lai viss iecerētais varētu notikt pēc Dieva plāna. Šādus vārdus un pateicību varam teikt mūsu Debesu Tēvam par katru projekta aktivitātēs aizvadīto mirkli.

Dieva vadīta,  draudze ir atradusi  pagaidu mājvietu viesmīlīgajās Bauskas Vasarsvētku draudzes telpās, Rūpniecības ielā 16. Pateicamies par sadarbību un sirsnīgo uzņemšanu mācītājam Normundam Āboliņam.

Lai draudzes nama atjaunošanas darbi varētu tikt uzsākti, bija jāveic garš ceļš dažādu dokumentu izstrādē, sagatavošanā, saskaņošanā un noformēšanā.

Paldies Dievam, ka visas lietas ir Viņa rokās un Viņa kontrolē. Dievs dod spēku- nespēkā, gudrību – neziņā, pacietību un izturību grūtībās.
Draudzes locekļi jau ilgus gadus ir lūguši Dievu par draudzes nama atjaunošanu, ne tikai kā celtnes atjaunošanu, bet primāri- kā garīgo mājvietu Bauskas cilvēkiem, kur daudzi varētu atvērt savas sirdis Kristum, kā Glābējam un Pestītājam.

Bauskas baptistu draudzes 2016. gada vasaras projekts ietvēra ne tikai darbus pie nama rekonstrukcijas, bet arī Vasaras Bībeles skolu un aktivitātes „Svētki pilsētā”.

Esam pateicīgi Dievam par iespēju izmantot Bauskas Vasarsvētku draudzes telpas viesu izmitināšanai un Vasaras Bībeles skolas pasākumu vadīšanai.

Īpašs paldies Bauskas Pestīšanas Armijai un personīgi Vinetai Vanagai par iespēju viņu draudzes telpas izmantot projektā iesaistīto cilvēku ēdināšanai un citām aktivitātēm.

Pateicība draudzes māsām, kas pašaizliedzīgi darbojās virtuvē, sagatavojot ēdienu trīs reizes dienā. Īpašais paldies Solvitai Kampusei par virtuves kalpošanas organizēšanu.

Projekta sākums - 2016. gada 18. jūlijs - diena, kad tika uzsākti jumta demontāžas darbi. Tos veica SIA „Remoss” alpīnistu grupa trīs cilvēku sastāvā. Šīs pašas dienas pēcpusdienā ieradās 4 palīgi no Ainažu baptistu draudzes, lai nedēļas garumā plecu pie pleca ar viesiem no ASV, Bauskas draudzes locekļiem un palīgiem no Jelgavas darbotos pie Bauskas draudzes dievnama jumta demontāžas darbiem. Darbu plānošanu un vadīšanu veica mācītājs Raimonds Locs.  Liels atbalsts un palīgs viņam bija brālis no Jelgavas baptistu draudzes Raitis Šķerbergs, kā arī paldies Bauskas baptistu draudzes sludinātājam Jānim Čakšam par līdzdalību darbos.

18. jūlija vēlā vakarā Rīgas lidostā sagaidījām mūsu draugus no ASV un krietni pāri pusnaktij, ierodoties Bauskā, viņus sagaidīja draudzes locekļi ar dziesmu- „Šī ir tā nakts, kuru Dievs mums devis…Šie ir tie draugi, kurus Dievs mums devis… Priecāsimies un līksmosimies…”

Pēc garā lidojuma mūsu draugi bija noguruši, tāpēc 19. jūlija priekšpusdiena  viņiem tika plānota kā neliela atelpa pirms lielo darbu uzsākšanas. Rundāles pils, Bauskas pilsētas un muzeju apskatē  kopā pavadītais laiks aizsteidzās nemanāmi ātri.

Dienas noslēgumā ieradāmies Bauskas draudzes dievnama teritorijā un viesi iepazinās ar sagaidāmajiem darba apjomiem.

Apskatot apjomīgo jumta konstrukciju un vērojot notiekošos darbu, pirmais iespaids cilvēkam no malas varēja veidoties, ka darbs būs ilgam laikam, vismaz divām nedēļām, bet, pateicoties Dieva vadībai, labi izstrādātai darba organizācijai, ideāliem laika apstākļiem un čaklu cilvēku roku darbam, ēkas vecais, bīstamais jumts tika demontēts četrās dienās.

Visus demontāžas darbu laikā savāktos būvgružus palīdzēja izvest Jelgavas baptistu draudzes brālis Viesturs Gerhards  ar savu komandu un kravas auto.

Tas tiešām bija Dieva brīnums, cik raiti un operatīvi ritēja ieplānotie darbi. Par to esam pateicīgi katram, kurš pielika savu roku, sirdi un lūgšanas, un iesaistījās visās aktivitātēs, kur bija nepieciešams. Un visa slava, gods, pateicība pienākas mūsu Pestītājam!

Līdzās darba aktivitātēm vakaros notika īpaši vīru sadraudzības vakari, kuros brāļi no ASV un Latvijas (Ainažiem, Jelgavas un Bauskas) dalījās savā garīgajā pieredzē, kopīgi lūdzot Dievu un stiprinot viens otru.

Līdzīgas tikšanās reizes bija arī draudzes māsām, kur ar liecībām kalpoja māsas no ASV Janie Neighbour un Jane Cash. Klausoties viesu vēstī, draudzes māsas varēja  veidot arī kādus rokdarbus.

Īpaši mūs pārsteidza māsa no ASV Jana Cash. Viņa bija fenomenāla persona, kura paspēja būt visur un vienmēr ar fotokameru rokās. Tika fiksēti gan jumta demontāžas darbi un vienlaicīgi paspēts piedalīties arī darbos, velkot naglas no jumta konstrukcijas demontētajiem dēļiem, gan paspēts vadīt nodarbības Vasaras Bībeles skolā, gan sniegtas izsmalcinātas fotoreportāžas draugiem portālā „Facebook” par katras dienas notikumiem Bauskas draudzes projekta ietvaros.

Jumta demontāža ir tikai viens no darbu posmiem. Nākošais un šobrīd  vissvarīgākais ir jaunā jumta būvniecība un seguma uzlikšana, kas ir jāpaveic pēc iespējas ātrāk.

Nākošais stāsta pieturas punkts: 24. jūlijs, svētdiena, dievkalpojums Bauskas Vasarsvētku draudzes telpās, kur Dieva vārdu sludināja Roberts Rings no Bevel Oak baptistu draudzes Teksasā. Viņa sacītais bija kā iedrošinājums un pamudinājums   šodienas satraucošo notikumu pārņemtajā laikā vēl vairāk turēties pie Jēzus, jo  tikai Viņā mēs gūstam patiesu spēku un cerību dzīvot šodien, lai sasniegtu Dieva apsolījuma piepildīšanos, sastopoties Debesu valstībā.

Sveiciena vārdus sacīja arī Joe Taylor - Talequa, Oklahomas grupas vadītājs, apliecinot, ka dalība Bauskas 2016. gada projektā vēl vairāk ir nostiprinājusi viņa apņemšanos kalpot Kristus vārdā vietās, kur tas Kungs aicina, un viena no tādām vietām ir Bauska, - piedalīties Bauskas baptistu draudzes nama atjaunošanas projektā gan praktiskajos un garīgajos aspektos ir liels Dieva izaicinājums.

Svētdienas pēcpusdiena noslēdzās ar krāsainu prieka un emociju pilnu pasākumu Bauskas bērniem.  Tas bija īpašs Vasaras Bībeles skolas ieskaņas karnevāls ar spēlēm, sportiskām aktivitātēm, balvām un iespēju iegūt jaunus draugus, bet galvenais- iepazīt patieso Draugu- Jēzu Kristu.

 Šī gada Vasaras Bībeles skolas nodarbības norisinājās zem nosaukuma ”Zemūdens pasaule”.  Kopskaitā  to apmeklēja 80 bērni un jaunieši no Bauskas pilsētas.

Paldies visiem organizatoriem - Pārslai Ringai no Bevel Oak baptistu draudzes Teksasā, Lienei Svokai, Bauskas baptistu draudzes svētdienskolotājai Agnesei Čakšai un mūzikas skolotājai Kristīnei Bartkevičai no Bauskas baptistu draudzes, kā arī visiem palīgiem- kalpotājiem, gan tiem, kuri stāvēja pie aparatūras, gan tiem, kuri mazgāja grīdas. Kā arī visiem nodarbību vadītājiem, māsām un brāļiem, kuri palīdzēja bērnu pieskatīšanā.

„Dienas tik ātri aizsteidzas, atpakaļ tās vairs negriežas….”, šādi vārdi ir kādai mums labi zināmai dziesmai un arī laikam, ko Bauskas baptistu draudze varēja vadīt, kalpojot Dievam un viens otram šajās jūlija divās nedēļās, piedzīvojot fantastiskas Dieva svētības un vadību.

Pēc katra kopā pavadītā mirkļa pienāk laiks atvadīties.  Bauskas vasaras projekta ietvaros tādas reizes bija vairākas.

Pēc pirmās nedēļas teicām paldies vārdus Ainažu brāļiem un māsai par kopā pavadīto svētībām bagāto laiku un kalpošanu.

25. jūlija vakarā savu mīlestību un pateicību Dievam teicām par Talequa Oklahomas brāļu komandu, kuri 26. jūlija agrā rītā devās atpakaļ uz ASV.

Un 29. jūlija vakarā, piedaloties visai draudzei un viesim – bīskapa vietniekam, GB vadītājam mācītājam Edgaram Godiņam, sacījām paldies Hjūstonas 1. Baptistu draudzes un Bevel Oak draudzes komandu cilvēkiem.

Paldies Bauskas baptistu draudzei, jo, kopā kalpojot Dievam, esam kļuvuši tuvāki, viens otru labāk iepazinuši, esam piedzīvojuši, ka, Dievam uzticoties, visas lietas nāk par labu.

Dievs Bauskas baptistu draudzi ir bagātīgi svētījis un vadījis, jo kāds mazumiņš no lielā darba apjoma Viņa vadībā ir paveikts, bet vēl daudz darba ir jāpaveic.

Noslēdzot šo aizvadīto notikumu pārstāstu, vēlos aicināt un iesaistīt arī Tevi  uz lūgšanu - par to, lai jaunas sirdis atsauktos Dieva aicinājumam, kalpošanai līdzcilvēkiem Viņa vārdā, lai esam vienoti, ejot pretī kopīgam  mērķim Mūžībai ar Dievu, un lai draudze, kurā mēs esam, ir mūsu Debesu valstība virs zemes jau šodien, jo Kristus Draudze tie esam mēs - TU un ES.

 Sirdī skan kādas dziesmas vārdi:

„Katram ir jāstrādā, brīvā nestaigā, Jēzus mūs aicina savā tīrumā”.

Bauskas baptistu draudze aicina pieteikties brāļus brīvprātīgai kalpošanai, lai draudzes dievnama ēku sagatavotu jumta uzlikšanai, iepriekš sazinoties ar mācītāju Raimondu Locu.

Paldies draudzēm par aizlūgšanām un ziedojumiem!

Sagatavoja Agrita Loca, Bauskas baptistu draudze

← Citi raksti