Baptistu draudžu VIII Dziesmu svētki Cēsīs

Ievietots: 30.03.2015 / LBDS ziņas

Nenokavē un baudi

Līdzīgi kā iepriekšējos Dziesmu svētkos, arī Cēsīs tie vispirms pulcinās kopā koru dziedātājus no visām dziedošajām draudzēm.  Koru mūziku ceram baudīt Dziesmu svētku Atklāšanas koncertā 17. jūlijā pulksten18:00 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, bet pulksten 22:00 Pils parkā jauniešu kopkoru un mūziķu koncertā, kā arī sestdienas vakara Dziesmu svētku koncertā pulksten 19:00 un svētdienas dievkalpojumā pulksten 12:00 Pils parkā. Kori dalībai Dziesmu svētkos aicināti pieteikties LBDS Muzikālās kalpošanas apvienībā, rakstot: maris@matejs.lv.

Svētku viesiem 17. jūlijā pulksten 20:30 būs iespēja baudīt pianista Reiņa Zariņa klavierspēles koncertu Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, bet dienu iepriekš, 16. jūlija pievakarē, notiks bērnu un jauniešu muzikālās apvienības Būsim kopā” koncerts Cēsu Sv. Jāņa baznīcā. Dziesmu svētku nedēļā notiks arī apvienības nometne Cēsīs. Iecerēts, ka bērni un jaunieši muzicēs svētku pasākumos no 13. līdz 15. jūlijam. Tuvāku informāciju par dalību bērnu un jauniešu nometnē „Būsim kopā” var iegūt LBDS Muzikālajā apvienībā.

Dziesmu svētku nedēļā Cēsīs paredzēts rīkot arī Baltijas Pastorālā institūta Draftu. Aicinām puišus no mūsu draudzēm vecumā no 14 gadiem pieteikties, rakstot: bpi@lbds.lv.

17. jūlijā no pulksten 13:00–16:00 notiks vadītāju konference sadarbībā ar Atēnu Pirmo Baptistu draudzi un Willow Creek Association ASV, kurā aicināti piedalīties draudžu mācītāji un vadītāji. Vietu skaits ierobežots. Aicinām savlaicīgi pieteikties, rakstot: draudze@cesudraudze.lv.

Dziesmu svētkos nedēļas garumā būs pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, savukārt Pils parkā notiekošo koncertu laikā nodrošināsim bērnu pieskatīšanu. Aicinām draudzes piedalīties ar aktivitātēm bērniem un jauniešiem 17. un 18. jūlijā, kad tiks organizēti pasākumi bērniem ar nosaukumu Svētki tavā pilsētā”. Tuvāka informācija un pieteikšanās pasākumu organizēšanai vai līdzdarbībai iespējama, sazinoties ar LBDS Svētdienskolu apvienību, rakstot: sa@lbds.lv.

Vērtību nesēji

Šogad aprit 90 gadi kopš pirmajiem Latvijas Baptistu draudžu savienības Dziesmu svētkiem, kuri notika tālajā 1925. gadā no 20.  21. jūnijam Liepājā. Tajos piedalījās 1100 dziedātāju.

Lielākais Dziesmu svētku koristu skaits, ko veidoja aptuveni 1400 dziedātāju, pulcējās LBDS 2. Dziesmu svētkos 1935. gadā no 9.–10. jūnijam Liepājā. Nevienos no nākamajiem Dziesmu svētkiem nav izdevies pulcēt kopā tik lielu dziedātāju skaitu kā pirmajās divās reizēs.

Baptistu draudžu dziedāšana gan neiesākās ar Dziesmu svētkiem, tajos rezultējās gadu desmitiem izkoptās dziedāšanas tradīcijas, un varam būt lepni par senu četrbalsīgas dziedāšanas tradīciju. 1925. gada pavasarī Jānis Kronlīns rakstīja: „Jau vairāk kā pusgadsimtenis pagājis no tā laika, kad Latvijas baptistu draudzēs sāka skanēt pirmās četrbalsīgās dziesmas. ... No niecīga sākuma mūsu draudžu kori izveidojušies par ievērojamiem reliģisku un māksliniecisku vērtību nesējiem. Redzot mūsu lielākajās draudzēs brašus un labi mācītus korus, dzirdot viņu daiļskanīgās dziesmas, grūti pat priekšā stādīties tās grūtības, ar kādām bija jācīnās mūsu celmlaužiem viņu dziesmu laukā.”

Tā J. Kronlīns raksturoja koru dziedāšanas izaugsmi kopš baptisma sākuma laikiem Latvijas teritorijā. J. Kronlīns lepojas ar izaugsmi, kādu piedzīvojuši draudžu kori. Pirmo Dziesmu svētku lielais dalībnieku skaits mudina apzināties dziesmas un mūzikas īpašo vietu baptistu draudžu dzīvē.

1925. gada sākumā 87 baptistu draudzēs bija 9221 draudzes locekļu, 88 kori ar 1987 dziedātājiem. No katriem 10 baptistiem 2 bija dziedātāji koros jeb vairāk nekā 21,5% no draudžu locekļu kopējā skaita.

1935. gada sākumā 108 baptistu draudzēs bija 10521 aktīvo draudzes locekļu, 103 kori ar 2294 dziedātājiem un 50 orķestriem. 1935. gadā vairāk nekā 21,8% no kopējā aktīvo draudzes locekļu skaita bija koru dziedātāji. Redzams, ka vidēji šajā laika periodā katrs piektais baptistu draudzēs bijis saistīts ar kora mūziku vai muzicēšanu.

Šie daži skaitļi norāda uz zināmu ieskatu sava laika baptistu draudžu dzīvē. Ja pieņemam, ka koru dziedāšana nav mazinājusies mūsu draudzēs, tad šodien uz aptuveni 7000 baptistu būtu jābūt 1500 kora dziedātāju. Protams, gadu gaitā bijuši dažādi izaicinājumi, un šie skaitļi nav ne tuvu cerētajiem.

Katri nākamie Dziesmu svētki mums ļauj uzdot jautājumu, ko dziesma nozīmēja iepriekšējo svētku dalībniekiem. Varam aizdomāties par dziesmu, kura izskanēja Dievam no izglābtu un atjaunotu cilvēku sirdīm. Repertuārs var mainīties katros svētkos, taču tajos visos jāpaliek nemainīgai vēlmei godināt, pielūgt un apliecināt Jēzu Kristu. Lūgsim, lai tas tā notiktu gan Cēsīs, gan visos citos nākamajos svētkos, kurus vēl ceram piedzīvot!

Dziesmu svētki Cēsīs var kalpot par iespēju tuvināties pirmajiem Dziesmu svētkiem. Aicinu katru draudzi, kurā ir koris, bez vilcināšanās pieņemt lēmumu piedalīties Dziesmu svētkos. Katru draudzi, kurā reiz bijis koris, to atkal atjaunot. Arī Cēsu draudze, kuras vēsturē koris pastāvējis no tās pirmsākumiem, bet dažādu apstākļu dēļ pārstāja darboties vairāk kā desmit gadus atpakaļ, koris tika atjaunots šī gada 1. martā. Man personīgi tas ir liels notikums. Koris simboliski ilustrē draudzi, kura aicināta Kristus vadībā izpildīt brīnišķu un saskanīgu skaņdarbu Dieva godam.

Piesakies vai jautā

Iepriekšējos mēnešos rakstījām par iespēju pieteikties brīvprātīgo kalpošanai no 13.–15. jūlijam labdarības pasākumos pilsētvidē, sociālās kalpošanas un svētku pasākumos, kā arī bērnu nodarbībās no 16.–19. jūlijam. Pieteikties varat, zvanot: 26859823 vai rakstot: edgarspakalns@gmail.com.

Aicinām reģistrēties dalībai Dziesmu svētkos, kā arī sekot līdzi aktualitātēm, tostarp par nokļūšanas iespējām, nakšņošanu un ēdināšanu LBDS mājas lapā www.lbds.lv vai Cēsu baptistu draudzes mājas lapā www.cesudraudze.lv. Tuvāka informācija visos jautājumos, zvanot: 26315231 vai rakstot: draudze@cesudraudze.lv.

redzams, iecerēti daudzi un dažādi pasākumi. Aicinām draudzēs un ģimenēs lūgt katru dienu par to, lai iecerētais ir pagodinājums Jēzum Kristum un par svētību dalībniekiem, svētku viesiem un Cēsu pilsētai.

Oļegs Jermolājevs,

Cēsu draudzes mācītājs

Dziesmu svētku programmu iespējams aplūkot šeit.

← Citi raksti