Baptistu draudzēm Latvijā 160

Ievietots: 28.02.2020 / LBDS ziņas

Šogad ar pateicību atskatāmies uz 160 gadiem kopš baptistu draudžu pirmsākumiem Latvijā, kas iezīmējas ar pirmajām kristībām 1860. gada 2. septembrī. 160 gadi, kuros baptistu draudzes varējušas apliecināt Kristu – katra savā vietā un visā Latvijā, kā arī aiz tās robežām, Svētā Gara spēkā esot Viņa lieciniekiem.

Aicinām draudzes ar pateicību par līdz šim piedzīvoto un ar lūgšanām par Dieva vadību turpmākajiem gadiem svinēt šos svētkus:

  • 16. maijā LBDS Kongresā.
  • 21.-26. jūlijā Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētkos Kuldīgā.
  • Svinot savā draudzē 20. septembrī ar svētku dievkalpojumu. Iespējams, tas var būt arī kristību dievkalpojums?

Dievs ir visu paaudžu Dievs. Mēs šogad svinam, jo paaudze pēc paaudzes nodevusi saviem bērniem liecību par Dievu un Viņa darbiem, lai tie to tālāk stāstītu saviem bērniem – tiem, kas ir, un tiem, kas vēl tikai būs.

Apzinoties katras paaudzes nozīmīgumu Dieva nodoma piepildīšanā, aicinām iesaistīties akcijā
“Mans novēlējums manai paaudzei

Atsūti savu novēlējumu elektroniski uz kanceleja@lbds.lv vai pa pastu – Lāčplēša 37, Rīga, LV-1011. Rakstītā novēlējuma apjoms – līdz 160 rakstu zīmēm. Saņemtos novēlējumus pēc iespējas publicēsim izdevumā “Baptistu Vēstnesis”, kā arī LBDS sociālajos tīklos.

Lai tie pagodina Dievu un vairo ticības drosmi turpmākajiem gadiem!

LBDS bīskaps un Padome

← Citi raksti