Atvērto baznīcu dienas šogad 18. un 19. jūnijā

Ievietots: 16.04.2011 / LBDS ziņas

Latvijas četru lielāko kristīgo konfesiju (luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu) draudzes un mācītāji ir aicināti līdz 16. maijam pieteikt savu draudžu dalību Atvērto baznīcu dienās 2011. To var izdarīt, aizpildot pieteikšanās anketu, kas ir atrodama Baznīcēku atjaunošanas fonda mājas lapas www.baznicekas.lv sadaļā „Atvērto baznīcu dienas 2011”.

Atvērto baznīcu dienas ir īpašs ikgadējs Kristīgs pasākums, kura laikā draudzes ir aicinātas turēt savu dievnamu atvērtu apmeklētājiem, lai ikvienam cilvēkam būtu iespēja ienākt dievnamā, piedzīvot Dieva tuvumu, piedaloties dievkalpojumā vai Svētajā misē, iepazīties ar mūsu dievnamu sakrālo mantojumu un būt klāt dažādos īpaši rīkotos pasākumos, kā koncertos, izstādēs, stāstos par dievnama un draudzes vēsturi un citos. Atvērto baznīcu dienu mērķis ir dažādos veidos uzrunāt cilvēku sirdis un vēstīt ikvienam par Dieva esamību, un par ceļu pie Dieva caur Jēzu Kristu. Atvērto baznīcu dienas ir iespēja draudzēm aizsākt savā dievnamā jaunu, ikgadēju un dažādu konfesiju kristiešus vienojošu norisi. Piedalīšanās Atvērto baznīcu dienās un to pasākumu rīkošana rosina draudzes locekļus atklāt sevī jaunas kalpošanas dāvanas. Tā ir iespēja uzaicināt uz baznīcu arī cilvēkus, kuri vēl nav atraduši savu ceļu pie Kristus.

Atvērto baznīcu dienas 2011Pirmo reizi Latvijā Atvērto baznīcu dienas notika 2010. gada 19. un 20. jūnijā, piedaloties apmēram 45 draudzēm (piemēram, Jaunsaules evaņģēliski luteriskā draudze). Arī šogad Baznīcēku atjaunošanas fonds, kas ir Atvērto baznīcu dienu iniciatīvas aizsācējs mūsu zemē, aicina Latvijas četru lielāko konfesiju draudzes piedalīties šajā pasākumā. Būsim atvērti Dieva darbiem un katram cilvēkam Atvērto baznīcu dienās 2011!

Jesajas 58:10-12 – „kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju”.

← Citi raksti