Atvērtā baznīca Jūrmalciemā

Ievietots: 11.08.2021 / LBDS ziņas

 

Jūrmalciema baznīcā 4. jūlijā notika Pateicības dievkalpojums, iezīmējot jauna posma sākumu senās ēkas mūžā. Jūrmalciema draudze dibināta 1933. gadā. Zemi draudzes nama būvniecībai deva ilggadējā draudzes priekšnieka Ilmāra Smāģa tēvs. Draudze ir izturējusi visus padomju bezdievības gadus, bet pašlaik draudze savu darbību pārtrauc. Dievkalpojumā tika pieminēti līdzšinējie kalpotāji un nozīmīgākie vēstures fakti par Jūrmalciema draudzi. Izrādās, nav mazums to garīgo un abiedrisko darbinieku, kuru ticības dzīve sakņojas Jūrmalciema draudzē.

Lai dievnams saglabātu savu funkciju un nestāvētu tukšs, tiek īstenota Miķeļa Baštika ideja nama uzturēšanai un pasīvai evaņģelizācijai, tas ir, bez tiešas cilvēku klātbūtnes. Atstājot neskartu baznīcas zāli, palīgtelpās tiek veidota ceļotāju naktsmītne, kas īpaši varētu ieinteresēt tos, kas apceļo Baltijas jūras piekrasti. Baznīcas zāle tiek saglabāta un joprojām būs pieejama dažādiem kristīgiem pasākumiem un ceremonijām. Pateicoties Miķeļa Baštika un Jelgavas draudzes diakona Andra Drēskas enerģijai un finansiālajai kalpošanai, Jūrmalciema baznīcas sakopšanā šovasar iesaistījušies vairāki cilvēki un pat ģimenes, kā rezultātā baznīca tikusi pie jauna žoga, izveidota vasaras virtuve, iekārtota viesu telpa un sakārtota ūdens ieguve. Ceram, ka šī iniciatīva turpināsies, lai neviens dievnams, kurā dievkalpojumi vairs nenotiek, nepaliktu novārtā, bet tiktu lietots, dodot cilvēkiem ceļojuma laikā pajumti, atpūtu un iespēju atjaunot spēkus namā, kas celts Dieva godam.

Pateicības dievkalpojums bija labi apmeklēts. Piedalījās Jūrmalciema ļaudis, kā arī ciemiņi no citām vietām. Dievkalpojumu vadīja Mežgalciema draudzes mācītājs Aivars Vadonis, par kopīgu dziedāšanu rūpējās Gregors Mažis. Bīskaps Kaspars Šterns svētrunā norādīju uz katras paaudzes atbildību nest tālāk Evaņģēlijā atklāto Dieva žēlastību. Miķelis Baštiks stāstīja par projekta nākotnes iecerēm, nosaucot to par “Open Church” (tulk. atvērtā baznīca). Savukārt Andris Drēska stāstīja par paveiktajiem darbiem, pateicās talciniekiem un aicināja šo seno dievnamu atjaunošanas kustību turpināt gan Jūrmalciemā, gan citās vietās. Mācītājs Edgars Mažis, kuram pašam ir atmiņu stāsts par Jūrmalciema draudzi, izteica pateicību atlikušajiem draudzes locekļiem un sludinātājam Kārlim Baštikam un ar lūgšanu noslēdza šo posmu draudzes dzīvē.


Ja vēlies piedzīvot baznīcu, par naktsmājām izvēloties Jūrmalciema baznīcu,
rezervācija veicama, sazinoties ar Miķeli Baštiku – 26355977; mikelisbastiks@gmail.com.
Lai piedalītos Jūrmalciema baznīcas sakopšanas talkās,
aicinām sazināties ar Andri Drēsku – 22003325.

← Citi raksti