Attiecību kurss "Mīlestība domā"

Ievietots: 03.02.2023 / LBDS ziņas

Pēdējo gadu laikā draudzes vairākkārt tikušas aicinātas veidot mazās grupas. Šogad aicinām piedalīties attiecību kursā "Mīlestība domā".

2020. gada rudenī šis aicinājums nāca kā atbilde uz pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, un mazajās grupās, dievkalpojumos un svētdienskolās notika kurss “Mērķtiecīga dzīve”, aicinot katru dalībnieku saprast, kāds ir mūsu dzīves mērķis. Gadu vēlāk vairāki desmiti draudžu atsaucās piedalīties kursā “Tuvāk”, kurš aicināja būt tuvāk Dievam, cilvēkiem un pasaulei, lai piepildītu Dieva doto mērķi mūsu dzīvēm. Šogad draudzes aicinātas piedalīties attiecību kursā “Mīlestība domā”.

Aicinām draudzes pieteikties kursam - PIETEIKŠANĀS
Aicinām draudžu koordinatorus, garīdzniekus un mazo grupu vadītājus pieteikties uz apmācībām - PIETEIKŠANĀS

Par izvēli piedāvāt draudzēm kursu “Mīlestība domā” stāsta LBDS bīskaps Kaspars Šterns: “Jānis Pāvils II ir sacījis: Tas, kāda būs ģimene, noteiks to, kāda būs sabiedrība, tauta, un tas savukārt noteiks to, kāda būs šī pasaule, kurā mēs dzīvojam.” Domāju, arī mēs varam piekrist šim apgalvojumam, tomēr visi zinām arī to, ka realitāte Latvijā nav iepriecinoša. Salīdzinot noslēgto un šķirto laulību skaitu, katru gadu tiek šķirtas apmēram 50% laulību. Pētījumi rāda, ka, pieaugot šķirtām ģimenēm, pieaug arī to cilvēku skaits, kas sevi vairs nevēlas asociēt ar ticību Dievam un ar draudzi. Salauztas attiecības var novest pie salauztas ticības. Tas viennozīmīgi atstāj ietekmi uz sabiedrību, tai skaitā arī uz draudzi. Liela daļa sabiedrības, kas uzauguši bez abiem vecākiem, ir piedzīvojuši spriedzi ģimenēs, kur problēmas netiek risinātas, bet drīzāk no tām izvairās un uzsāk jaunas attiecības, jo grūti ir risināt problēmas, kuras ilgu laiku ir ignorētas un nav risinātas. Tādos brīžos nereti neko mainīt vairs nevaram, bet tas, ko mēs varam darīt, ir palīdzēt pāriem, ģimenēm un jauniešiem veselīgi veidot attiecības, lai izaicinājumu brīžos būtu kāds atskaites punkts, kas palīdzētu risināt un turpināt stiprināt attiecības.

Salauztas attiecības var novest pie salauztas ticības. Tas viennozīmīgi atstāj ietekmi uz sabiedrību, tai skaitā arī uz draudzi.

Lielākie maldi, ar ko cilvēks var dzīvot, ir iestāstīt sev, ka manas attiecības ir pietiekoši labas, tādēļ man šim jautājumam nav jāpievērš uzmanība.” Taču patiesība ir tāda, ka mūsu attiecības ir daudzējādā ziņā līdzīgas mūsu fiziskajai veselībai. Ja mēs tai neveltām pietiekami lielu vērību, tad agrāk vai vēlāk mēs piedzīvosim negatīvas sekas. Tādēļ esmu pārliecināts, ka šis kurss dos iespēju pāriem un ģimenēm stiprināt savu attiecību muskuli” un padarīt to veselīgāku. Šis kurss radīs vidi, lai pāri savā starpā varētu atklāti un patiesi runāt par tēmām, kas viņu attiecības var stiprināt un pat dziedināt. Un, uzrunājot jauniešus, kas vēl nav precēti, dos labu pamatu viņu attiecībām nākotnē.”

Mīlestība domā” ir 6 nedēļu kurss, tā autori ir mācītājs un psihologs, Dr. Džons Vaneps un viņa meita, psiholoģe un ģimeņu speciāliste Dr. Morgana Katlipa.

Kurss ieaicina uz attiecībām ar Kristu un pieaugšanu tajās, savstarpējo attiecību stiprināšanu ģimenē un veselīgu attiecību veidošanu ar līdzcilvēkiem.

Kursa veidotāji skaidro attiecību piecus aspektus, par pamatu ņemot attiecības, kuras cilvēkiem piedāvā Dievs. Pirmkārt, viss sākas ar iepazīšanu. Dievs zina visu par mums un joprojām mūs mīl; Viņš vēlas, lai mēs iepazītu Viņu. Tam seko uzticēšanās – drošības sajūta, kas pamatojas tajā, ko zinām par Dievu. Iespējams, kādreiz šajā posmā rodas sarežģījumi, jo mums ir izveidojies nepareizs priekšstats par Dievu, tomēr Rakstu studēšana un lūgšana var šos priekšstatus mainīt, ka varam patiesi uzticēties Viņam. Paļaušanās savukārt ir kā ticības solis, kurā praktizējam uzticēšanos. Tālāk ir nodošanās, kas parāda, cik nozīmīgas šīs attiecības mums ir. Nodošanās Kristum – tā nav vienreizēja darbība; piedzīvojot, kā dažādas lietas un notikumi mēģina novērst mūs no sekošanas Kristum, nepieciešama atkal un atkal atjaunota nodošanās Viņam. Dievs mūs ir radījis kā fiziskas būtnes, kurām nepieciešams pieskāriens. Mēs pieskaramies Dievam, pieskaroties citu cilvēku dzīvēm. Kurss ieaicina uz attiecībām ar Kristu un pieaugšanu tajās, savstarpējo attiecību stiprināšanu ģimenē un veselīgu attiecību veidošanu ar līdzcilvēkiem.

Kursa laikā dalībnieki aplūko dažādas tēmas, kas nozīmīgas savstarpējās attiecībās un attiecību veidošanā, piemēram:

 • kā veidot veselīgu komunikāciju;
 • ko nozīmē patiesa nodošanās;
 • kā mūsu ģimenes pagātnes pieredze ietekmē mūsu attiecības;
 • pieķeršanās un seksuālo tuvību stiprināšana attiecībās, u.c.

Draudzēm un dalībniekiem būs pieejami šādi kursa materiāli:

 • video lekcijas pāriem angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā;
 • drukāts diskusiju materiāls pāriem latviešu un krievu valodā:
 • video lekcijas neprecētiem jauniešiem (18+) angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā;
 • drukāts diskusiju materiāls neprecētiem jauniešiem (18+) latviešu un krievu valodā;
 • Bībeles studiju materiāls jauktām grupām, piemērots ikvienam;
 • svētrunu tēmas un plāni;
 • svētdienskolas nodarbību materiāls.

Draudzes aicinātas izvēlēties sev piemērotāko kursa lietošanas veidu – lietot visus materiālus vai daļu no tiem. Šeit dažas no iespējām:

 • Pāru vakari lielākā grupā, skatās video lekcijas, kopā un pāros pārrunā tēmas jautājumus, kas apkopoti drukātajā materiālā.
 • Mazās grupas pāriem, lieto pāru lekcijas un diskusiju materiālu, tikai mazākā lokā, iespējams, kādu dalībnieku mājās.
 • Tikšanās neprecētiem jauniešiem – draudzes jauniešu vakaru ietvaros vai atsevišķi, skatās video lekcijas un pārrunā jautājumus, vadoties pēc materiāla.
 • Mazā grupa neprecētiem jauniešiem vai jauktām grupām, kurā lieto jauniešu materiālu; pāru dalība šādā grupā un viņu pieredze var palīdzēt jauniešiem ieraudzīt kursā sniegto teorētisko zināšanu praktiskā pielietojuma izaicinājumus un praksi.
 • Lietot Bībeles studiju materiālu, kas saskaņots ar svētdienas dievkalpojuma tēmu un svētrunu, jauktajās grupās.
 • Sludināt svētdienās par attiecību tēmām, vadoties pēc kursa materiāliem.
 • Iekļaut svētdienskolas nodarbību plānā nodarbības, kas sagatavotas, saskaņojot tās ar svētrunu tēmām.

Tā kā kursā apskatītās tēmas ir aktuālas ikvienam cilvēkam, kas vēlas stiprināt attiecības, tad šis kurss ir laba iespēja, lai uzrunātu gan kristiešus, gan nekristiešus.

 
Lai kurss notiktu jūsu draudzē, aicinām:

 • Izraudzīt koordinatoru, kas pārraudzīs šī kursa norisi draudzē un būs kontaktpersona saziņai ar LBDS par materiāliem un citiem ar kursa norisi saistītiem jautājumiem.
 • Draudzei vienoties, kā šis kurss tiks draudzē lietots: pāru vakari, jauniešu vakari, mazās grupas, svētdienskola, u.c.
 • Kursa koordinatoram vai draudzes garīdzniekam aizpildīt anketu, lai informētu LBDS par plānotajiem kursa lietošanas veidiem draudzē un potenciālo dalībnieku skaitu, kam būs vajadzīgi kursa drukātie materiāli.
 • Draudzes koordinatoram, garīdzniekiem un mazo grupu vadītājiem pieteikties un piedalīties tiešsaistes apmācībās 29. martā 19:00, kur detalizētāk tiks paskaidrots, kā šo kursu vadīt.
 • Sagatavoties, lai kursu varētu uzsākt 16. aprīlī, vienlaicīgi ar citām LBDS draudzēm.

Ja Jums ir kādi jautājumi par kursu "Mīlestība domā", lūdzu, sazinieties ar kursa koordinatori Selgu Kozlovsku -  selga.kozlovska@gmail.com,  22189203

 

← Citi raksti