Atskats uz SKA vasaras nometni "Atklāj nozīmīgo"

Ievietots: 01.08.2014 / Sieviešu kalpošana

LBDS SK NOMETNE : “ATKLĀJ NOZĪMĪGO”

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet , tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.“

Mateja ev.7:7,8

Nometne noritēja no 25. līdz 27. jūlijam Siguldā “Laurenčos”. Kad pulcējāmies uz atklāšanu mūs pārsteidza kāds uzvedums par mūsu nežēlīgi stresaino ikdienu. Bija vērtīgi vērot kādas esam kad neviens neredz. Pēc mirkļa jau mūs uzrunāja Siguldas draudžu sludinātāji Sandijs Aizupietis un Māris Skaistkalns. Kopā pulcējāmies māsas no dažādās Latvijas draudzēm, pārsteigums bija satikt arī māsas no Lietuvas ( Ilaiķu draudzes).

Nomest mūsu ikdienas rūpes, raizes un ielikt tās Jēzus mīļajās rokās mūs silti aicināja Lāsma no Ventspils. Tad vakara gaitu turpināja Misijas vakars – klausījāmies dažādas māsas kas ir devušas misijā. Vakarus mums bija iespēja pavadīt sadraudzības kafejnīcā, kur slavējām Dievu ar dziesmām, savām ikdienas liecībās, lūgšanām.

Sestdien Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs Dainis Pandars liecināja mums kā “Atklāt nozīmīgo draudzē? “ Vēlāk katra varējām piedalīties kādā interešu grupā: 

Skaistums un veselība - Solvitas vadībā, 

Kā mammai būt mammai? Inese mums deva padomus kā būt pietiekoši labām mammām. Ar prieku piedalījos šajā grupā, lai gan kāds mammas posms manā dzīvē jau aizvadīts, bērni sasnieguši pusaudžu vecumu, tas nenozīmē, ka man nav jāturpina būt pietiekami labai mammai. Galvenais kam pievērsām uzmanību un domājām vai audzinot bērnus neesam atstājušas novārtā 2.Mozus grāmatā teikto: “Tev nebūs citus Dievus turēt! Pavēli. Varējām izvērtēt vai mūsu bērni dažbrīd neaizņem šo pirmo vietu? Esot šajā interešu grupā tikām aicinātas: 

- sekot vai ikdienā es atspoguļoju savā rīcībā Dieva principus? Jo tie atraisa bērna sirdi.

- vai ģimenē izdzīvojam pareizu ikdienišķo liettu kārtību ( Dievs, vīrs, bērni )

-vai mācu saviem bērniem meklēt mierinājumu pie Dieva (nevis uzēst, darīt kādam pāri, sūdzēties par citiem utt.)

- vai ikdienā palīdzu savam bērnam ieraudzīt Dieva plānu viņa dzīvē?

Protams īstenojot šo visu nedrīkstam PAZAUDĒT DIEVA MĪLESTĪBU !

Tu esi brīnišķi veidots – dakteres Skaidŗītes Mežeckas vadībā. Klausījāmies, ka mans uzdevums no Dieva ir kopt un sargāt to kas man uzticēts, mīlēt un kalpot savam tuvākajam, strādāt nenogurstoši Dieva vadībā saskaņā ar Viņa plānu. Mūsu ikdienā mums jāilgojas pēc Dievišķās mīlestības, jāsargā sirds no ļaunuma, jādzīvo Dieva mīlestībā, noteikti palikt Kristū! Dzirdējām skaudru atziņu: “Ejot cauri ciešanām cilvēks iemācās saskatīt labo, novērtēt mīlestību un kļūst gudrs Dievā.”

Fizioterapeite – Ruta Balode no SIA”Laba prakse” mums sniedz praktiskus padomus kā labāk rūpēties par mūsu fizisko ķermeni.

Vakars ar Rudītes Losānes viesošanos (dzejniece, Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne) aizritēja nemanot. Dzirdējām smagu viņas dzīvesstāstu, nedaudz dzirdējām liecības par pazemīgu kalpošanu līdzcilvēkiem ikdienā.

Varējām Aijas Grīnbergas vadībā uzzināt – ko darīt ar emocijām?

Mācījāmies darināt glītas apsveikuma kartiņas.

Lidijas Saulītes vadībā iepazinām tuvējo apkārtni.

Arī LBDS bīskaps Pēteris Sproģis mūs mudināja, meklējot nozīmīgo

- neaizmirst būt entuziastēm,

- būt DIEVĀ,

- būt Dieva pārņemtām,

- neatlaidīgām lūgšanās,

- būt savaldīgām ikdienā ,

- apzināties žēlastību,

- apzināties katra mirkļa nozīmi.

- būt laimīgām šodien!

Īpaša privilēģija mums bija visu nometnes laiku meklēt DIEVA klātnību lūgšanu telpā. Man liels ieguvums bija sastapt jaukas māsas no dažādām Latvijas draudzēm, kuras mani iedrošināja ar ikdienā piedzīvoto.

Mēs katra sapratām, ka nozīmīgais ir ilgstošs, augļus nesošs, bet visnozīmīgāk ikdienā ir palikt Jēzū Kristū!

Ar piedzīvoto nometnē nedaudz dalijās Agnese Pallo no SKA.

← Citi raksti