Atskats uz SKA kongresu "Celies un spīdi"

Ievietots: 01.03.2015 / Sieviešu kalpošana

      Š.g. 24. janvārī notika SKA organizēta konference ar moto ‘’Celies un spīdi!’’. Konferences moto izvēlēts vienots ar Pasaules Baptistu sieviešu apvienības Vadītāju konferences, kas šogad notiks Durbanā, Dienvidāfrikā, moto no Jesajas grāmatas 60. nod. 1. panta teksta: ” Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība pār tevi ataususi.’’ Būtībā konferences centrālā tēma bija - kalpošana, sievietes kalpojoša dzīve, ar ko viņa var starot un apspīdēt, saistoša un vajadzīga mūsu ikdienā. Mani īpaši uzrunāja BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītājas Līvas Fokrotes lekcija, tās interesantais pasniegšanas veids un saturs. Kalpot – tas nozīmē: pievērst uzmanību, pamanīt, rūpēties par kādu, atbalstīt, atvieglot darbu otram cilvēkam, palīdzēt, iedrošināt pagurušo, pabalstīt. Lektores minētie kalpošanas akcenti maina stereotipus, ka īsta kalpošana – tas nozīmē vadīt, darīt pašam kaut ko svarīgu. Bet tikpat nozīmīgi ir atbalstīt un iedrošināt tos, kuri vada un kalpo atbildīgā pienākumā. 

      Katra sieviete ir aicināta kalpot (Efez.4:11-16), bet, lai kalpotu, ir jābūt garīgi stipram, stabilam, jāpieaug ”ticībā un atziņā”. Svarīgi, lai kalpošanas motivācija būtu Dievam patīkama - pazemīga, dievbijīga, ar degsmi, ar mērķi pagodināt Dievu. Kalpojot jāsargās no sevis izcelšanas, izpatikšanas cilvēkiem un viņu pagodināšanas. Pazemīgas, Dievam patīkamas kalpošanas ieguvums - attīstām savas garīgās prasmes, gūstam prieku, gandarījumu, saņemam Dieva apsolījumus. Viņš palīdzēs, stiprinās, iepriecinās un parādīs lielu žēlastību (2.Kor.12:9-10). Kalpošanas būtību lektore interesanti ilustrēja ar kurpēm. Ja esam īstajās „kalpošanas kurpēs”, tad jūtamies ērti un brīvi, darbs sekmējas, kā ikdienā staigāšana savās kurpēs. Bet, uzvelkot cita kurpes, būs grūti staigāt - kalpošana nesekmēsies. Lai to pārbaudītu, ir jāpamēģina. Ja esmu aicināta kalpot Dievam, kalpošana ir jāizvērtē - vai izmantoju iespēju kalpot, vai esmu iekāpusi „savās kalpošanas kurpēs”, vai esmu gatava iekāpt jaunās „ kalpošanas kurpēs”? „Kurpes”, kas tiek piedāvātas, - varbūt tās ir manējās?  Nepamēģināsi – neuzzināsi.

   Konferencē darbu grupās koordinēja kursa ENTRUST apmācību veikušās māsas, jaunas sievietes, kuras ar mīlestību un pazemību vadīja Bībeles studiju ”Kalpojoša dzīve”. Tas rosināja uz pārdomām - vai esmu izmantojusi Dieva piedāvātās izdevības liecināt par Kristu? Vai mana dzīve, labie darbi parāda Kristus mīlestību? Vai mana kalpošana ir pazemīga un Dievam tīkama? Secinājumi - vēl daudz nepilnību, trūkumu, jāmācās pazemība. Jāatsakās no visa, kas glaimo patmīlībai un liek domāt, ka esmu kaut kas. Jāiztukšo sevi. Tikai tad var sākties kalpošana, kas būs veiksmīga un nesīs augļus. Tad nedomāsim - vai mani redzēja, dzirdēja, novērtēja, svarīgs būs tikai Dieva vērtējums, Dieva pagodināšana. Tas nav viegli, bet Kristus ceļš uz kalpošanu arī nebija viegls - „ jūsu attieksme lai ir tāda, kāda bija Jēzum”(Filip.2:5). 

   Paldies SKA vadībai par vērtīgo pasākumu. Konference deva jaunu pieredzi, labas emocijas un motivāciju kalpošanai. Gaidīsim nākamo tikšanos. 

Biruta Vaitovska, Jelgavas draudze.

← Citi raksti