Atskats uz 2012. gada LBDS kongresu

Ievietots: 28.05.2012 / LBDS ziņas

Šī gada 18. un 19. maijā Rīgā, Savienības namā pulcējās Latvijas baptistu draudžu locekļi uz ikgadējo kongresu, lai izvērtētu kopīgā darba rezultātus un izvirzītu jaunus mērķus. Kongresa vienojošā tēma šajā gadā bija no Nehemijas gr. 2:18 ”Un viņi sacīja: ”Celsimies un celsim!” Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.”, par ko šajās dienās vairākkārt klātesošos uzrunāja kongresa vadītāji. Kongresā bija ieradušies 205 delegāti un 82 viesi kopumā no 76 draudzēm.

Pirmajā dienā svētbrīdi vadīja Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs Dainis Pandars, kurš atgādināja, cik svarīgi ir celt Dieva draudzi- mēs katrs par to esam atbildīgi, lai izejot sabiedrībā, mēs varētu būt kā sāls. Viņš lika klātesošajiem domāt par to, ka, ja pamats nav Jēzus Kristus, tad Dieva draudzi nav iespējams uzcelt.

Piektdienas rīta sēdi vadīja Ventspils baptistu draudzes sludinātājs Pēteris Tervits, bet reālu Debesu klātbūtni radīja mūziķi Indris Egle un Ritvars Knesis, kuri izpildīja skaņdarbu ”Gabriēla oboja”. Visiem klātesošajiem kopā dziedot Latvijas valsts himnu un lūdzot ”Mūsu Tēvs”, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis atklāja kongresu.

Īpašs brīdis kongresā bija, kad tika rādīti sagatavotie video par mācītāju Arnoldu Šternu un svētdienskolas darba aizsācēju un vadītāju padomju gados Mirgu Godiņu. Viņi tika sveikti par mūža ieguldījumu draudžu darbā, kuru veikuši fiziski un emocionāli smagos apstākļos.

Aizdedzot sveces un visiem klātesošajiem kopā dziedot dziesmu ”Ja es uzticīgs būšu līdz galam” tika pieminēti Mūžībā aizgājušie draudžu darbinieki.

Pēc tam Garīdznieku brālības vadītājs Pēteris Eisāns sveica un aizlūdza par jaunajiem garīdzniekiem, kas stājušies amatā: Viktors Osipovs, kurš kalpo Rēzeknes draudzē, Jervands Grbačjans- Rīgas ”Evaņģēlija” baptistu draudzē. Tika apsveikti arī garīdznieki, kas pavisam drīz oficiāli tiks ievesti savās draudzēs: Raimonds Locs Ainažos un Nauris Graudiņš Pitragā.

Kongresa 2. sēdē, ko vadīja mācītājs Edgars Godiņš, LBDS draudžu rindās ar vienbalsīgu balsojumu un sirsnīgiem aplausiem tika uzņemta Ziedkalnes draudze, kurā kalpo sludinātājs Einārs Vanags. Šajā sēdē tika pieņemts arī LBDS Padomes priekšlikums par Satversmes labojumiem, bet 3. sēdē tika arī apstiprināts LBDS Nākotnes redzējums.

Nominācijas komisijas vārdā mācītājs Jānis Lūsis aicināja balsot par LBDS Padomi, rezultātā tika ievēlēti dr. Ilmārs Hiršs (Ogres Trīsvienības draudze), Pēteris Eisāns (Rīgas Mateja draudze), Oļegs Jermolājevs (Cēsu draudze) un Jānis Balodis (Rīgas Āgenskalna draudze).

Tika pieņemts lēmums par 2013. gada kongresa Nominācijas komisijas locekļiem apstiprināt Viktoru Abramovu (Jelgavas un Oglaines dr.), Ģirtu Ašnevicu (Rīgas Vīlandes dr.), Mārtiņu Balodi (Liepājas Pāvila dr.), Andri Jūrmali (Piltenes dr.), Daini Pandaru (Ogres Trīsvienības dr.), Aināru Purmali (Paplakas un Vaiņodes dr.) un Pēteri Tervitu (Ventspils dr.).

Mandātu komisijā, vienam delegātam atturoties, uz nākošo kongresu tika ievēlēti Rihards Ozols (Līgatnes dr.), Andrejs Priedītis (Rīgas Mateja dr.) un Mārtiņš Rijnieks (Līgatnes dr.).

Revīzijas komisijas vārdā Andris Drēska pateicās LBDS vadībai par darbu un norādīja, ka būtiski trūkumi nav atklāti, bet visām organizācijām grāmatvedības un finanšu dokumenti tiek veikti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un grāmatvedības uzskaite tiek organizēta racionāli. Pozitīvi tiek vērtēta iniciatīva par jaunā draudžu iemaksu modeļa ieviešanu.

Kongresa delegāti balsojumā priekšlikumu par izmaiņām draudžu iemaksu modelī noraidīja.

3 delegātiem atturoties un 1 balsojot pret, tika apstiprināti 2012. gada LBDS finanšu darbības virzieni.

Piektdienas pašā vakarā uz ļoti interesantu referātu pulcējās baptistu vēstures cienītāji, Cēsu draudzes sludinātājs Oļegs Jermolājevs saistošā veidā stāstīja par Garīgā semināra pirmsākumiem un tā vadītājiem. Klātesošie kongresa viesi varēja iejusties semināristu ikdienā un uzzināt daudz jaunu un interesantu faktu.

Trešo kongresa sēdi vadīja Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis, kuras laikā tika arī paziņoti jaunievēlētie LBDS Padomes locekļi- Ilmārs Hiršs, Pēteris Eisāns, Oļegs Jermolājevs un Jānis Balodis.

Svētbrīdī klātesošos uzrunāja mācītājs Ilmārs Hiršs, kurš lika domāt par Pāvila 2. vēstules Korintiešiem 7:16 - ”Es priecājos, ka varu uz jums paļauties visās lietās”. Viņš norādīja, ka šobrīd sabiedrībā ir tik daudz cilvēku, uz kuriem nevar paļauties, jo viņi sola to, ko pēc tam nepilda. Valsts mērogā mēs nevaram izmainīt neko, ja nesākam ar sevi. I. Hiršs aicināja ielūkoties katram pašam sevī, cik uzticams es esmu, vai es pildu to, ko esmu solījis? Vai uz mani var paļauties? Vai Baptistu Savienība varēs paļauties uz draudzēm, ka tā stratēģija, kas tika pieņemta, tiks arī īstenota? Vai Jēzus var paļauties, ka mēs neizkropļosim Viņa tēlu, ka būsim uzticīgi līdz galam?

Lai katru dienu mūs pavada Jēzus Kristus apsolījums, ka Viņš ir uzticams, ka uz Kristu mēs varam paļauties pilnībā un Viņš mūs nepieviļ arī tad, kad mēs pieviļam Viņu.

← Citi raksti