Atbalsts Ukrainai

Ievietots: 25.02.2022 / LBDS ziņas

Dārgie brāļi un māsas!

Mūsu Ukrainas brāļu un māsu zemei ir uzbrucis ienaidnieks, un Kristus draudze Ukrainā arī cieš līdzi. Vakar notika Eiropas Baptistu Federācijas (EBF) ZOOM sapulce, tajā Latviju pēc mana lūguma pārstāvēja mācītājs Pēteris Eisāns. Eiropas baptistu draudžu savienību vadītāji un pārstāvji kopā ar Ukrainas brāļiem diskutēja un plānoja palīdzību Ukrainai. Šodien turpinājām darbu pie tā LBDS Padomes sēdē.

Aicinām draudzes piedalīties atbalsta sniegšanā:

1. Ziedojumu vākšana Ukrainas draudžu palīdzības darba atbalstam.
Tuvāko 10 dienu laikā ir nepieciešama finanšu palīdzība 10 loģistikas centru aprīkošanai Ukrainas rietumos ar pārtiku, higiēnas un pirmās palīdzības precēm. Ir nepieciešami arī dīzeļģeneratori, jo elektrības padeve tiek traucēta. Aicinājums draudzēm organizēt ziedojumu vākšanu, ko vienoti caur LBDS kontu mēs nosūtīsim EBF palīdzības darba veikšanai Ukrainas rietumos.

Latvijas Baptistu draudžu savienība
LV11HABA0551025781934
Ziedojuma mērķis: Atbalsts Ukrainai

2. Bēgļu uzņemšana
Aicinām ikvienu izvērtēt iespēju nepieciešamības gadījumā uzņemt savā vidū bēgļus no Ukrainas. Lai apzinātu Latvijas baptistu kapacitāti, pielikumā atradīsiet anketu, ar kuras palīdzību vēlamies apkopot informāciju par iespēju sniegt īslaicīgu patvērumu Ukrainas bēgļiem gan mūsu draudžu īpašumos, gan arī draudžu locekļu privātajos īpašumos. Aiciniet arī draudžu locekļus informēt par viņu personīgajām iespējām. Pašlaik apzinām iespējas sniegt patvērumu uz 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem.

Lai pieteiktos šāda veida palīdzības sniegšanai, lūdzu, aizpildiet anketu - ej.uz/AtbalstsUkrainai

Ja ir kādi telpu vai citi palīdzības piedāvājumi, vai arī zināt par nepieciešamību sniegt palīdzību kādiem bēgļiem no Ukrainas, lūdzu, sazinieties ar LBDS Ārmisijas vadītāju Pēteri Eisānu - eisans.peteris@gmail.com; 27799666.

3. Lūgšanu atbalsts
Trešdien, 2. martā, ir Lielā lūdzamā diena, Ciešanu laika sākums. Aicinām izsludināt draudzēs šajā dienā gavēni un veltīt šo dienu lūgšanām par Ukrainu. Atveriet šajā vakarā dievnamu durvis, aiciniet uz lūgšanām savas draudzes cilvēkus un ikvienu, kas vēlas būt Dieva tuvumā.

EBF aicina uz lūgšanu vakariem par situāciju Ukrainā, kas notiks katru trešdienas vakaru ZOOM platformā. Lai pieteiktos uz tiem, lūdzu, aizpildiet anketu: ej.uz/EBF-Ukraina

Atcerēsimies Jēzus Vārdus, ka, uzņemot un aprūpējot tos, kas ir grūtībās, mēs uzņemam Viņu:
Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis. - Mateja 25:34-36

Paliksim lūgšanās par Ukrainu un tās iedzīvotājiem, lai Dievs aptur ļaunumu un Viņa žēlastību piedzīvo ikviens, kas ir ciešanās.

LBDS bīskaps
Kaspars Šterns

← Citi raksti