Ārkārtas stāvokļa ierobežojumi Lieldienu laikā

Ievietots: 08.04.2020 / LBDS ziņas

8. aprīlī notika Tieslietu ministrijas sarunas ar baznīcu vadītājiem par reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā. Publicējam saņemtos skaidrojumus.

Vēstule no Tieslietu ministrijas:
Atsaucoties uz šī rīta sarunu, nosūtu izvilkumu no Ministru kabineta 103.rīkojuma:
4.5. aizliegt:
4.5.1. jebkādus publiskus pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju);
4.5.2. sapulces, gājienus un piketus (saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" noteiktajām definīcijām);
4.5.3. reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties;
4.5.4. telpu sporta norišu vietu darbību;
4.5.5. jebkādus privātus pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās un kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamos gadījumos, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi;
(MK 29.03.2020. rīkojuma Nr. 138 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. rīkojumu Nr. 161)
4.5.1 noteikt, ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00;
(MK 29.03.2020. rīkojuma Nr. 138 redakcijā)
4.5.personām, atrodoties publiskās vietās, ir noteikti šādi ierobežojumi:
4.5.21. personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām);
4.5.22. personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām);
4.5.23. vienlaicīgi tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas vietā var atrasties tāds personu skaits, kas atbilst šā rīkojuma 4.22. un 4.22.1 apakšpunktā minētajā kārtībā ekonomikas ministra noteiktajām attiecīgajām prasībām, vienlaikus nodrošinot šā rīkojuma 4.5.21. un 4.5.22. apakšpunktā noteikto prasību izpildi;
4.5.24. neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:
4.5.24.1. ne vairāk kā divas personas;
4.5.24.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
4.5.24.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
4.5.24.4. personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus;
(MK 29.03.2020. rīkojuma Nr. 138 redakcijā)


 Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā
 
Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, vienlaikus uzdodot tieslietu ministram nodrošināt skaidrojumu sniegšanu par ierobežojumiem, kas attiecināmi uz reliģiskajām organizācijām.
Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzmanību un skaidroju rīkojumā paredzētos ierobežojumus un to piemērošanu tieši Lieldienu laikā:

  1. Reliģiskajām organizācijām laika periodā no 10.līdz 12.aprīlim un no 17.līdz 19.aprīlim (atkarībā no Lieldienu svinēšanas laika) Lieldienu svētku dievkalpojumu laikā aicināt iedzīvotājus palikt savās mājās un piedalīties svētku dievkalpojumos attālināti, tostarp, izmantojot internetu, TV un radio starpniecību. 
  2. Visus svētku dievkalpojumus plānot bez apmeklētāju klātbūtnes. Dievkalpojumus notur garīgais un kalpojošais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc iespējas izvairoties no tiešā kontakta.
  3. Apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas un tās nav slēgtas apmeklētājiem, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi ierobežojumi un noteikumi par sociālo (fizisko) distancēšanos. Rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiski pieejamās vietās (t.sk. reliģisko organizāciju telpās). Minētais nozīmē, ka ikvienam, kas atrodas reliģisko organizāciju telpās, ir jāievēro 2 metru sociālā (fiziskā) distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem (t.sk. dievkalpojumu laikā), gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma video/audio tiešraidi. Līdz ar to reliģiskajām organizācijām ir pienākums nodrošināt iespēju apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci jebkurā  dievnama vietā, t.sk., ieejot dievnamā. Maksimālais ieteicamais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties dievnamā, ir 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu.
  4. Reliģiskās organizācijas nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļa pieejamību pie dievnamu ieejas un aicina apmeklētājus lietot sejas maskas.
  5. Reliģiskās organizācijas sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

Tādējādi ikviens ir stingri aicināms palikt mājās un neapmeklēt dievnamus Lieldienu dievkalpojumu laikā, lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku sev un citiem cilvēkiem.

      
Augsti novērtēju reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama apmeklējuma, tā vietā aicinot reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.
 
Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par jauniem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot 2 metru distancēšanos, nodrošinot maksimālo piesardzību.
             
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs                                                                                                     J. Bordāns

← Citi raksti