SĀC apmācība draudžu un kalpošanas nozaru vadības komandām

Ievietots: 25.08.2022

 

Jēzus pavēle Mateja 28:18-20 nosaka draudzes sūtību jeb misiju pasaulē un iemeslu tās pastāvēšanai. Draudze nav kristiešu klubiņš, kas ir priecīga savā sadraudzībā, kamēr pasaule iet bojā. Draudze nav pasaules izklaidētāja, kas mēģina izpatikt katrai neticīga cilvēka iegribai. Draudze arī nav apokaliptiska kopiena, kas pilnībā nošķiras no laicīgās dzīves un tikai gaida uz sava Kunga drīzu atnākšanu. Draudze ir Kristus Miesa, kas dara sava Kunga gribu. Un Viņa griba ir, lai mēs veidojam Kristus mācekļus tā, kā to darīja Viņš. Māceklība ir process, kura laikā pie Kristus nākušais grēcinieks tiek pārveidots līdzīgāks Kristum savā raksturā un spējās, līdz viņš pats ir gatavs palīdzēt citiem māceklības procesā.

Turpinot apmācību par māceklības vides veidošanu vietējā draudzē, BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC aicina draudžu un kalpošanas nozaru vadības komandas uz apmācību “Māceklības kods”. Mēs vēlamies palīdzēt draudzēs attīstīt praktisku māceklību un veidot vidi, kurā draudzes locekļi kalpo cits citam ar Dieva dotajām dāvanām un veido citus par mācekļiem. Mēs uzskatām, ka māceklības kultūras veidošana ir ilgtermiņa process, kuru nevar apgūt vienā lekcijā, seminārā vai apmācībā. Tāpēc mēs esam iecerējuši apmācību ciklu gada garumā. Mēs esam izvēlējušies mācīšanās kopienas formātu, kurā varam kopīgi mācīties, praktizēties, izvērtēt savu un citu pieredzi, kā arī saņemt padomu un atbalstu.

Tikšanās klātienē notiks:

2022. gada 15. oktobrī, plkst. 10:00-16:00
Kā Jēzus veido manu dzīvi?

2023. gada 21. janvārī, plkst. 10:00-16:00
Kā līdzsvarot “būt” un “darīt” savā un draudzes dzīvē?

2023. gada 11. martā, plkst. 10:00-16:00
Kā veidot nozīmīgākas attiecības ar Dievu un cilvēkiem?

2023. gada 27. maijā, plkst. 10:00-16:00
Kā es un mēs varam vislabāk kalpot savā draudzē?

Dalības maksa: EUR 15 dalībniekam par katru tikšanās reizi.

Pieteikt komandu vismaz 2 cilvēku sastāvā līdz 24. septembrim var šeit: https://ej.uz/māceklībaskods2022

Vairāk informācijas:
Dainis Pandars dainis@sacentrs.lv
Igors Rautmanis igors@sacentrs.lv

Apmācību rīko BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC: https://ej.uz/bpisac

← Citi raksti