Aizvadīts seminārs draudžu priekšniekiem un vadītājiem

Ievietots: 09.10.2014 / LBDS ziņas

No draudzēm bija ieradušās komandas, kuras pārstāvēja gan garīdznieki, gan draudžu priekšnieki, padomes un valdes locekļi, kalpošanas vadītāji un vienkārši aktīvi draudzes locekļi.

Semināra – tikšanās mērķis bija uzsākt darbu ar draudžu vadības komandām, it īpaši atbalstot draudzes priekšniekus, lai viņi varētu labāk veikt uzticētos pienākumus draudzes darbībā un atbalstīt garīdznieku. Kā bīskaps P. Sproģis norādīja: „Bieži rodas problēmas - jo nav darba apraksta, katram var būt savas iedomas, ko sagaidīt no draudzes priekšnieka. Un priekšniekam nākas būt pa vidu gan problēmu, gan attiecību risināšanā.

LBDS bīskaps dalījās ar savu pieredzi par to, ko nozīmē būt vadītājam. Viņš izcēla piecas svarīgākās atbildības jomas vadītājiem.

1. Mūsu, kā vadītāju uzdevums: veidot mums uzticētās draudzes kultūru un vidi. Rūpēties, lai tiktu īstenotas pareizās vērtības. Kultūra, simboli un vērtības runā skaļāk par jebkuru vadītāju. Tas ir arī mūsu uzdevums rūpēties par noskaņu tur, kur esam.

2. Vadītājs aplipina citus ar nākotnes vīziju. 
Mozum bija redzējums par tautas izvešanu no verdzības. Nehemijam tas bija sapnis un vīzija par Jeruzalemes atjaunošanu.

Pāvilam bija sapnis, kur evaņģēlijs šķērso Izredzētās tautas robežas. Tas būs evaņģēlijs un kristīgās draudzes, kas apvienos visas tautas un visas rases.

Jēzum tas bija sapnis par Dieva Valstības atjaunošanu - ka visas lietas tiks atjaunotas Dieva radītā kārtībā un Viņš mūs aicina šajā kalpošanā.

3. Vadītājs veido procesu - kā mēs virzāmies. 
Vadītājs saprot, ka lietas ir savstarpēji saistītas. Svarīgi, lai cilvēki justos droši un pieņemti.

4. Saskatīt, atraisīt un ļaut citiem cilvēkiem īstenot savas dāvanas, ko Dievs viņiem ir Devis. Kā vadītājs tu esi labs tad, kad radi procesu, kurā cilvēki var atraisīties ar tām dāvanām, ko Dievs katram devis. Katra draudze var uzplaukt, ja ikviens šajā draudzē var uzplaukt ar Svētā Gara dāvanām.

5. Vadītāji ne tikai veido sekotājus, bet veido citus par vadītājiem.
Vadītājs ir tas, kam nav kompleksu un kurš nebaidās, ka citi tiks pamanīti, nebaidās dot platformu viņu kalpošanai. Vadītāji atraisa citus kalpošanai. Draudzē, kurā ir bijis vadītājs, drīz vien veidojas citi vadītāji, kas var ieiet kalpošanā.

Tika nolasītas lekcijas: “Draudzes vadības biblisks modelis”, “Draudzes vadītāji: bibliskie kritēriji” un “Kā veiksmīgi vadīt draudzi komandā”, kuras vadīja Viljams Hoits. Viņš ir ilgstoši kalpojis kā ASV baptistu draudžu mācītājs un mācītāju mentors. Viņš ir ieguvis doktora grādu Bēteles teoloģiskajā seminārā, kur arī strādājis kā pasniedzējs 10 gadus. Tur viņš ir izveidojis vairākas apmācību programmas.  V. Hoits runāja par to, kāda loma Bībeles skatījumā ir iedalīta draudzes struktūras un organizācijas nozīmei, kā arī dalījās ar ASV draudžu pārvaldes modeļu salīdzinājumu.

Pasniedzējs skaidroja to, kāpēc Bībele tik maz runā par draudzes vadīšanas un pārvaldes principiem. Viņš uzsvēra, ka nav viens unikāls modelis, kā organizēt draudzes. Viņš uzdeva jautājumu, kas lika aizdomāties: „Ja būtu tikai viena pareiza struktūra, vai Dievs svētītu draudzes, kurās ir citas struktūras?”

Viņš arī deva ieskatu tēmā, ko Bībele saka par to, kāds ir biblisks vadītājs. Lektors atgādināja, cik svarīgi ir vadīt komandā. Bieži draudzei pret mācītāju ir nereālas prasības, jo tiek sagaidīts pārāk daudz. Lektors norādīja uz to, kas būtu pamatoti jāsagaida no mācītāja, kā arī jomas, kurās jāiesaistās draudzes locekļiem, un jomas, kurās jāiesaistās “vadītāju kopienai”, balstoties uz katra vadītāja dāvanām, stiprajām pusēm un iepriekšējo pieredzi.

Draudžu priekšnieki, - jūs un jūsu komanda esat mācītāja labā roka! Labajai vēstij ir daudz ienaidnieku, taču kopīgi mēs turpināsim to nest pasaulē, katrs ar savām dāvanām un katrs savā vietā!

Lai draudze gūtu pēc iespējas vairāk labuma no šīs tikšanās, sanāksmē piedalījāmies seši Ciānas draudzes locekļi. Man visvairāk lika pārdomāt seminārā dzirdētais, ka draudzes padomes uzdevums ir kalpot tiem cilvēkiem, kas draudzē kalpo. Tas vien, ka tu esi draudzes padomē vai valdē, pati par sevi nav kalpošana. Tu palīdzi nobriest cilvēkiem Mūžībai. Un mūsu loma ir iet pie cilvēkiem draudzē, kas veic kalpošanu, ar jautājumu - kā varam jums palīdzēt? (Jānis Čirkšis, Ciānas draudzes priekšnieks)

Šajā seminārā visvairāk uzrunāja fakts, ka Jaunajā Derībā nav atrodami nekādi norādījumi par draudzes vadīšanu un pārvaldi. Tas palīdzēja izvērtēt gadiem pieņemto uzskatu, ka draudzē visam jānotiek tikai tā un ne savādāk. Kļuva saprotams, ka svarīgāk ir meklēt pašus principus, nevis pazīstamas formas. (Martina Līvena Aizupiete, Siguldas draudzes locekle)

Rakstu sagatavoja izdevuma „Baptistu Vēstnesis” redakcija

Viljams-HoitsMācītāju Viljamu Hoitu tulko Vēsma Sandberga.

← Citi raksti