Aizlūgšanas par Baptistu VIII Dziesmu svētkiem Cēsīs

Ievietots: 10.07.2015 / Muzikālā kalpošana

Sveiciens!

Šovasar no 13. līdz 19. jūlijam Cēsīs notiks Latvijas baptistu VIII Dziesmu svētki, kas notiek reizi 5 gados. Tie pulcēs vienkop vairākus simtus koru un ansambļu dziedātājus  un mūziķus, kā arī klausītājus no Cēsīm un tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Tas būs īpašs laiks, kad visā nedēļas garumā skaistajās Cēsīs dažādos veidos izskanēs dziesma Latvijas dvēselei, aicinot ikvienu ieklausīties Vēstī, sadzirdot tajā gan pateicību Dievam, gan gūstot jaunu iedvesmojumu un pievēršot uzmanību garīgajām vērtībām, kas uzticētas mūsu draudzēm.

Tādēļ aicinām tuvākajās septiņās svētdienās no 31. maija līdz 12. jūlijam mūsu draudzēs aizlūgt par Dziesmu svētku organizēšanu un to norisi. Katrā svētdienā aicinām pievērst draudzes uzmanību kādai no Dziesmu svētku šķautnēm.

31. maijā - pateicība un lūgšana par diriģentiem, dziedātajiem un mūziķiem draudzēs, par viņu talantiem, par nodošanos draudzei un Dievam,  par gatavību doties uz Cēsīm, lai kopīgi svinētu un kalpotu. Par māksliniekiem, par jauniešiem no "Fussion”, BPI DRAFTA un "Būsim kopā" nometnēm. Par viesiem no ASV, Brazīlijas un citam pasaules valstīm, kas ieradīsies uz Dziesmu svētkiem. Lai izdodas atrisināt ar laika, finansu, transporta organizēšanu saistītās problēmas.

7. jūnijā - pateicība un lūgšana par LBDS Muzikālas kalpošanas apvienību, tās Padomi, vadītāju Māri Dravnieku, par visiem organizatoriem, kas domā, plāno un gādā par Svētku notikumiem. Par Svētku virsdiriģentiem un pasākumu vadītājiem. Par Dziesmu svētku priekšpēdējo ieskaņas koncertu, kas šosestdien 13. jūnijā notiek Cēsīs.

14. jūnijā -  pateicība un lūgšana par finansu resursiem, kas nepieciešami, lai nosegtu Svētku izmaksas. Lai svētīts ikviens Svētku sponsors un atbalstītājs. Par Dziesmu svētku pēdējo ieskaņas koncertu, kas šodien notiek Talsos.

21. jūnijā - pateicība un lūgšana par Dziesmu svētkiem kā par iespēju uzrunāt cilvēkus ar Vēsti, par Gara vadību, par dalībnieku vienotību, kopīgi kalpojot Svētkos. Par to, lai Vēsts ir saprotama un uzrunājoša, lai dažādos veidos izpausts Vārds iekrīt ļaužu sirdīs, nesot svētīgus augļus.

28. jūnijā - pateicība un lūgšana par Cēsu baptistu draudzi, kas uzņem Dziesmu svētkus savā pilsētā, par mācītāju Oļegu Jermolājevu, par draudzes brāļiem un māsām, par bērniem un  jauniešiem, par senioriem. Par to, lai Svētku laiks paver Cēsu draudzei jaunas iespējas draudzes darba attīstībai nākotnē.

5. jūlijā -  lūgšana par Cēsīm, par pašvaldību, tās vadītāju Jāni Rozenbergu, visām organizācijām un ļaudīm  Cēsīs un Cēsu novadā, kas piedalās Svētku norisē - naktsmāju devējiem, ēdināšanas nodrošinātājiem u.c. Par kristīgām draudzēm Cēsīs, kas ar lūgšanu un dažādos citos veidos atbalsta Dziesmu svētkus.

12. jūlijā - pateicība un lūgšana par nākošās Svētku nedēļas norisi, par ikvienu klausītāju un skatītāju, par cēsiniekiem un pilsētas viesiem.  Par dalībnieku degsmi un nodošanos, par viņu pasargāšanu no ļauna. Par Kristus pagodinājumu ar visu, kas notiek Svētkos.

Aicinām svētdien, 19. jūlijā draudžu dievkalpojumus "pārcelt uz Cēsīm", vienojoties uz kopīgo ekumenisku dievkalpojumu Pils Parka estrādē 12.00.

Uz tikšanos Cēsīs!

Māris Dravnieks
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs

← Citi raksti