Aicinājums uz lūgšanu un gavēni

Ievietots: 28.11.2020 / LBDS ziņas

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Ir sācies Adventa laiks, kurā gatavojamies mūsu Kunga Kristus piedzimšanas svētkiem. Baznīcas gadā tas ir gavēņa laiks, kurš aicina uz atgriešanos savā sirdī un uz īpašu sirds un prāta tuvību ar Dievu. Gavēnī lūgšana kopā ar žēlsirdību un ar atturību uzturā un izklaidēs veido vienu veselumu un dzīvina cita citu. Šajā gadā Kristīgo baznīcu un draudžu vadītāji aicina pirmo Adventa nedēļu veltīt īpašai aizlūgšanai par situāciju, kurā mūsu zeme un visa pasaule gaida Ziemsvētkus.

Ik dienas saņemam ziņas par jauniem Covid-19 slimības piemeklētajiem un upuriem. Mediķiem jāstrādā pāri spēkiem. Valsts vadītāji ir  noteikuši pasākumus, ar kuriem ir cerība ierobežot Covid-19 sērgas izplatīšanos. Labprātīgi piedaloties, mēs kopīgajam labumam upurējam daļu savas brīvības un dzīves kvalitātes. Tā ir svarīga solidaritātes izpausme, taču nes līdzi ievainojumus. Cilvēki ar citām slimībām laikā nesaņem palīdzību. Tautsaimniecība cieš, uzņēmēju daudzu gadu pūles var tikt iznīcinātas. Cilvēki zaudē darbu un iztiku. Izglītības, kultūras un reliģiskās norises ir apgrūtinātas. Svarīgas brīvības ir ierobežotas. Cilvēku dabiskā vajadzība pēc kopības nevar īstenoties. Daudzos mostas aizdomas par savtīgiem nolūkiem, kādos šis laiks var tikt izmantots. Daudzi jūtas nomākti un apjukuši.

Tā ir situācija, kuru jānes Dieva priekšā lūgšanās, piedzīvojot, ka gavēnis ir maiguma, pacietības un miera laiks. Lai mūsu garīgā atteikšanās nav skumja! Lai tā ir svēta! Aizlūgsim cits par citu un kopīgi piedzīvosim, ka “Es visu spēju Viņā, kas man dod spēku.” (Filipiešiem 4:13) Un vēl: “Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu.” (Romiešiem 8:28).

Kopīgo lūgšanas laiku noslēdzot, baznīcu vadītāji un pārstāvji noturēs kopīgu aizlūgumu Adventa otrās svētdienas pievakarē, Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Laiks tiks izziņots. Šo svētbrīdi pārraidīs tīmeklī. Tā varēsim būt lūgšanās vienoti.

Svētītu Adventu vēlot, sirsnībā -

+ Jānis Vanags
+ Zbigņevs Stankevičs
+ Kaspars Šterns

Šajā lūgšanā ar mums ir vienoti arī pareizticīgie brāļi un māsas.

 

27.11.2020.

← Citi raksti